”Verksamheten har blivit mer känd”. Den 22 februari är det Internationella brottsofferdagen. Göteborgs Stads stödcentrum för brottsutsatta uppmärksammar dagen på sitt Instagramkonto. Förra året sökte fler än någonsin stöd hos verksamheten. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik har antalet brott inte ökat. - Vi har arbetat hårt med att göra oss kända i Göteborg, så det är en möjlig förklaring, säger kurator Kristina Gräslund.

Stödcentrum för brottsutsatta är Göteborgs Stads verksamhet för personer som blivit utsatta för brott, vittnen samt närstående till de båda grupperna.

Polisen vanligaste vägen att få kontakt

– Först och främst träffar vi den brottsutsatte eller vittnet. Men det finns ju andra personer som blir drabbade, till exempel föräldrar, syskon, flickvän eller pojkvän. Dem kan vi också ta emot separat eller tillsammans. Vi är sju anställda och har verkligen möjlighet att jobba på det här unika sättet att möta en vidare krets kring brottsutsatthet.

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med stödcentrum för brottsutsatta är genom polisen. En person som gör en anmälan får samtidigt frågan om den vill bli kontaktad av brottsofferstödjande verksamhet.

– Svarar man ja på det skickar polisen ett utdrag ur polisanmälan till oss. Men det finns många andra sätt och det är enkelt att komma i kontakt med oss. Du kan till exempel ringa oss och berätta om en vän som blivit utsatt.

”Du får hjälp väldigt snabbt”

Hur snabbt en person får hjälp beror på när den har tid att komma och när stödcentrum har tid att ta emot.

– Men vi har ingen kö. Du får hjälp väldigt snabbt. Det är också något som är väldigt positivt att kunna erbjuda.

De som söker har ofta blivit utsatt för ett brott i närtid. Men det är inte ovanligt att det är något som skedde för länge sedan.

– För vår del finns ingen preskriptionstid, bara det är ett brott som någon blivit utsatt för. Brottet behöver inte vara anmält till polisen.

Samtal på telefon och digitala möten

Det som erbjuds är bearbetande krissamtal där personen får hjälp att förstå sina egna reaktioner. I genomsnitt har en person mellan tre och fem samtal. För en del räcker det med en gång och för andra behövs det fler än fem. Samtalsmottagningen har hållits på telefon eller digitalt på Teams under pandemin.

– Det har fungerat väldigt bra. För en del personer har det till och med varit en fördel. Däremot ligger gruppverksamheten för föräldrar till barn som blivit utsatta för sexuellt våld nere, den fungerar inte över länk eftersom det handlar om känsliga saker. Vi hoppas kunna sätta igång med gruppen snart igen.

”Alla göteborgare ska veta att vi finns”

Förra året sökte sig fler än någonsin till stödcentrum, ökningen ligger på mellan 10 och 15 procent.

– Tittar man på Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott i november 2020 och jämför med november 2019, så ser man att den är oförändrad. Vissa brott märks det en minskning på: misshandel, stöld och personrån. Det är ofta de brottsutsatta som kommer till oss, plus sexuella övergrepp.

Så hur hänger det ihop? Någon exakt analys finns inte. Kristina Gräslund berättar att de behöver se om det är en trend som fortsätter eller om det var en tillfällighet.

– Vi tror att det hänger ihop med att vi jobbar hårt på att göra oss kända i Göteborg, alla göteborgare och alla som arbetar i Göteborgs Stad ska veta att vi finns, det är vårt mål.

Det kostar inget att besöka stödcentrum

Stödcentrum för brottsutsatta har även något som kallas “vidareförmedlare”. Det är grupper inom sjukvård, skola och juridik som är ambassadörer för verksamheten.

– På så sätt får det effekt. Vi har hållit på med det arbetet några år nu och där tror vi att vi kan börja se resultat, säger Kristina Gräslund.

Det kostar inget att besöka stödcentrum och de som jobbar där har tystnadsplikt. Internationella brottsofferdagen uppmärksammas på stödcentrumets Instagramkonto, som heter stodcentrum_brottsutsatta, och på Göteborgs Stads Facebook-sida.