Succén med gratis advokatjour fortsätter i höst i två av Göteborgs stadsdelar – Lundby och Tynnered. Men det gäller att vara på plats tidigt och ta en kölapp, för många vill ha hjälp.

2008-09-16: OBS! Advokatjouren i Lundby den 16 september är inställd.

Advokatjouren innebär gratis samtal och konsultation med en jurist under 15-20 minuter och gäller alla slags privatärenden. Däremot inte företagsjuridiska frågor.

Kölapparna tar snabbt slut

– Det brukar handla om allt från enkla frågor om kontrakt och testamenten till väldigt komplicerade ämnen, ibland om brott eller konflikter med myndigheter, säger Gunilla Eneroth på Medborgarkontoret i Lundby.

I höst ordnar Lundby tre advokatjourer.

– Vi delar ut kölappar från kl 16.30 och de brukar ta slut med en gång, säger Gunilla Eneroth.

Lundby anlitar jurister från advokatfirman Concilium, medan Tynnered får hjälp av advokatfirman Edip Samuelsson. Tynnered har haft den här servicen i sex-sju år.

Öppet för alla göteborgare

– Vi startade för säsongen redan förra veckan och ordnar ytterligare tre träffar i höst, alltid på torsdag eftermiddag, säger Hanna Wadefalk på Medborgarservice i Tynnered.

I Tynnered blir det advokatjour under tre torsdagar i höst och även här gäller det att komma i god tid och få en kölapp.

Advokatservicen i Lundby och Tynnered är öppna för alla göteborgare.

Fotnot:
Advokatjouren i Lundby: 16 september, 14 oktober och 18 november. kl 17-19, Medborgarkontoret, Wieselgrensgatan 11. Kölappar delas ut från 16.30
Advokatjouren i Tynnered: 25 september, 30 oktober samt 27 november, kl 16.30-17.30, på Medborgarservice, Trollbärsvägen 18. Kölappar delas ut från kl 16.