Antalet besök ökar stadigt hos landets enda medborgarkontor för teckenspråkiga. ”Upp till sju, åtta besökare kommer till kontoret varje dag. För hemsidan är motsvarande siffra över 500”, säger Lena Öhman, informationssekreterare på Teckenspråksforum.

Efter ett turbulent första verksamhetsår har Teckenspråksforum äntligen slagit sig till ro på Karl Johansgatan 27. Här delar de lokaler med andra resursverksamheter inom Göteborgs Stad, som till exempel projekt Utväg och Medling.

– Sedan vi startade har vi tvingats flytta tre gånger och det har inte varit bra för vår verksamhet. Det har gått rykten om att vi skulle försvinna och vi har verkat oseriösa, säger Lena Öhman.

Översätter till teckenspråk

Nu har de befunnit sig i de nya lokalerna i över ett halvår. Hit vänder sig döva, hörsel- eller talskadade för att få hjälp med samhällsinformation.

5C28.jpgMen också för att hålla sig uppdaterade om olika aktiviteter som riktar sig till göteborgare med teckenspråk som sitt förstaspråk.

– Allt fler från Göteborgs dövgrupp på ungefär 750 personer kommer hit. Oftast är det för att få hjälp med att reda ut försäkrings- eller pensionsfrågor. Kanske har man fått ett brev från någon myndighet som man måste få översatt till teckenspråk, säger Lena Öhman och tillägger:

– Fast det är viktigt att komma ihåg att det inte är jag som är experten, utan det jag gör är att ringa till experterna och sedan fungera som en brygga.

I september förra året övergick Teckenspråksforum från att drivas i projektform till att bli en permanent verksamhet. Samtidigt minskades antalet anställda från fem till två personer.

– Numer är det bara jag, som tar emot besök och planerar träffar, samt en webbutvecklare, säger Lena Öhman.

Hemsida för dövblinda

Även hemsidan har genomgått en del förändringar. Framför allt har den utvecklats så att den också passar dövblinda.

– Hemsidan kanske ser tråkigare ut nu, men är betydligt enklare att använda. Det måste den vara om den ska vara anpassad till dövblinda, som kan använda den genom att klicka fram information som sedan skrivs ut i punktskift, berättar Lena Öhman.

Fortfarande är Teckenspråksforum landets enda verksamhet i sitt slag.

– Men vi har haft besök från flera andra kommuner som funderar på att öppna egna kontor, och vi får alltid positiva reaktioner på det vi gör, säger Lena Öhman.