Vill återskapa lugnet i Backa. Efter de senaste nätternas oroligheter samordnar socialtjänst, fritid- och andra verksamheter i Backa sina insatser med bland annat polisen och förstärker fältarbetet de kommande dygnen. "Vi vill försöka bidra till att återskapa lugnet", säger Elisabeth Johansson, sektorschef för individ- och familjeomsorgen.

– Vi samarbetar nära med polisen och följer deras arbete. Det är viktigt att myndigheterna är samspelta i sådana här lägen och här fungerar det mycket bra, fortsätter Elisabeth Johansson.

Förutom de extrainsatta åtgärderna med fler fältarbetare kommer också fritidsgårdarna hålla öppet och skolorna ska arbeta aktivt med att skapa trygghet för eleverna.