Positivt trendbrott i Göteborg. Nu börjar resultaten av det långsiktiga samarbetet för att utveckla stadskärnan märkas. Avenyn har blivit tryggare, gator rustas upp – och fastighetsägarna är nöjdare. Det senaste året har andelen fastighetsföretagare som är nöjda med stadens engagemang i centrum ökat från 45 till 62 procent, visar en färsk rapport från Fastighetsägarna.

– Förra året var det mycket verkstad. Arbetet med att förbättra Rosenlund kom i gång, Kungsgatan och Korsgatan invigdes och trygghetsarbetet kring Avenyn intensifierades. Samarbetet med fastighetsägarna fungerar väldigt bra och det är glädjande att det också syns i undersökningen, säger Ingvar Brattefjäll på Trygg, vacker stad.

Har samverkat i flera år
Lena Hasslöf-Gustafsson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Göteborg, tror heller inte att det är en slump att trendbrottet kom just förra året.

– Färdigställandet och invigningen av gårdsgatorna var ett konkret sätt att visa att det långsiktiga samarbetet ger resultat, säger hon.

Lågt betyg från fastighetsägarna
Det är sjunde året i rad som branschorganisationen Fastighetsägarnas granskar företagsklimatet i 20 kommuner, däribland Göteborg. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningarna för lönsamhet ser ut samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

Generellt har index för Göteborg minskat, från 98 när mätningarna startade till 90 de två senaste åren. Sett under hela mätperioden har också omdömet om hur kontakterna med stadens tjänstemän och politiker fungerar sjunkit.

Förändra arbetssätt tar tid
I undersökningen noteras att den negativa trenden för byggärenden fortsätter. Många fastighetsföretag upplever att handläggningstiderna är för långa.

– Det är något som vi tycker är tråkigt och allvarligt. Jag vet att staden nu börjat förändra sitt arbetssätt och under hösten har flera fastighetsägare signalerat att det fungerar bättre. Jag hoppas att det visar sig i nästa års undersökning, säger Lena Hasslöf-Gustafsson.