Bristen på naturliga mötesplatser gör att invandrade göteborgares behov av kontakter med infödda svenskar är stort. Nu startar en kampanj för att rekrytera frivilliga flyktingguider som ett vapen mot isolering och för mänskliga möten.

Sedan starten 2003 har det så kallade Flyktingguideprojektet gjort närmare 500 matchningar mellan invandrade flyktningar, i behov av svenska kontakter, och frivilliga guider som visat vägen in i det svenska samhället och språket.

– Eftersom Göteborg till stora delar är en segregerad stad är behovet av sociala kontakter mellan invandrare och infödda svenskar väldigt stort. Många invandrare känner inga andra svenskar än SFI-läraren och myndighetspersoner, och det räcker inte för att man ska lära sig språket ordentligt och känna sig delaktig i samhället, säger Lahdo Bulun på Flyktingguideprojektet.

Alla är välkomna

Från början gällde erbjudandet att delta i projektet bara nyanlända flyktingar, men det har efter hand vidgats till att gälla alla som vill.

– Vi insåg ganska tidigt att det finns invandrare som har bott i Göteborg i 10-15 år utan att ha några som helst kontakter med svenskar, och därmed i princip inga möjligheter att lära sig språket ordentligt, säger Lahdo Bulun.

Stor brist på svenska män

Därför ägnar man sig i Flyktingguideprojektet åt att matcha människor med snarlika intressen och livssituationer med varandra, för att underlätta social integration. Men behovet av frivilliga, ideella guider har hittills överstigit utbudet.

– Vi lider särskilt stor brist på svenska män, vilket gör att invandrade män kan få vänta väldigt länge på matchning. Även familjer med och utan barn finns det behov av. Och grejen är ju att de flesta svenskar är lika fattiga på kontakter med invandrare som vice versa, så alla vinner socialt och kulturellt på att delta i projektet, säger Lahdo Bulun.

Nytta och vänskap

Ofta handlar flyktingguidning om rena ”nyttokontakter” någon gång i veckan eller månaden, som hjälp med översättning eller andra praktiska göromål som kräver kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Men lika ofta utvecklas kontakten efter hand till vänskap och helt vanligt, socialt umgänge.

Fotnot:
Läs mer om hur du blir flyktingguide på Flyktingguideprojektets webbplats (se länk nedan).