Positiva siffror i senaste SOM-rapporten. Fler göteborgare än förra året tycker att de kan påverka de politiska besluten i staden. Det visar SOM-institutets senaste rapport om demokrati och delaktighet i Göteborg. Undersökningen visar också att tilliten till andra människor har ökat.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. För tredje året i rad har de tagit fram rapporten ”Demokrati och delaktighet i Göteborg” åt förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Rapporten ger en bild av vad göteborgarna tycker om demokratin, sina egna möjligheter att påverka och om trygghet och tillit i bostadsområdet.

– För oss är det otroligt viktigt att följa vad människor tänker och tycker om sin stad, för att vi ska kunna planera och göra rätt saker på olika ställen i staden. Rapporten vägleder våra förtroendevalda och ger viktig information till oss som arbetar i staden. För att klara av att bygga ett hållbart samhälle behöver medborgarna känna att de är lyssnade på och kan påverka politiska beslut, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, konsument- och medborgarservice.

Många demokratiinsatser
Det allra mest positiva från rapporten Stefan Lydén lyfter fram är just att det är en signifikant större del i dag som tycker att de kan påverka politiska beslut. 19 procent anser att möjligheterna är ganska eller mycket goda. 2016 var siffran 14 procent. Nöjdast är man med påverkansmöjligheten i Östra Göteborg och Angered, 25 respektive 24 procent.

– Vad uppgången beror på går att spekulera i. Det kan vara en effekt av att det varit valår, men det kan också bero på de insatser Göteborgs Stad gjort för att öka demokratin. Vi har till exempel Göteborgsförslaget, medborgarbudgetar, demokratiambassadörer och gjort särskilda utskick till förstagångsväljare. Kanske börjar detta märkas? Man kan se att vi är något på spåret.

Tilliten till andra människor ökar
En annan glädjande siffra är att fler känner tillit till andra människor. Ökningen syns både i resursstarka och resurssvaga områden. Även tilliten till människor i egna bostadsområdet ökar. Ökningen är störst i resurssvaga områden.

– Det är oerhört positivt men vi har stora skillnader i staden och det är något vi ständigt måste ha koll på, säger Stefan Lydén.

För första gången har frågan ställts om trygghet i det egna bostadsområdet. Fyra av fem göteborgare uppger att man känner sig trygg i sitt bostadsområde medan åtta procent uppger att man inte känner sig trygg.

– I Angered och Östra Göteborg upplever man minst trygghet, i Centrum och Härlanda mest trygghet. Det är stora skillnader mellan könen. Kvinnor undviker i större utsträckning än män att gå ut ensamma på kvällarna. Grunden för detta är oro eller rädsla för att utsättas för brott.

Lägre svarsandel i vissa stadsdelar
5 000 göteborgare fick enkäten som ligger till grund för rapporten. Svarsfrekvensen ligger på 53 procent.

– Det är lägre svarsandel i vissa stadsdelar. Detta är ett problem som vi behöver fundera på hur vi kan jobba med. Det kanske behövs andra typer av utskick, och på andra språk?

I oktober kommer SOM-institutet presentera resultaten för tjänstepersoner och politiker på en demokratikonferens.