Tar täten i FN:s arbetsgrupp. I höstas öronmärkte Göteborgs Stad - som första stad i världen - 500 miljoner för så kallade gröna obligationer. Samtidigt som de första projekten nu offentliggörs planerar staden för en ny och större emission. Dessutom tar Göteborg täten för ett FN-uppdrag.

Göteborgs satsning på gröna obligationer har på kort tid väckt stort intresse från många håll – både inrikes och internationellt.

När FN nyligen bildade en arbetsgrupp, som ska utveckla och presentera riktlinjer för den växande marknaden, utsågs Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius till gruppens ordförande.

– Det är ett 50-tal deltagare från lika många nationer, och det är förstås otroligt roligt att vi i Göteborg får vara med och påverka i ett sådant här sammanhang, säger Magnus Borelius som får sällskap av kollegan Danijel Afolter i FN-uppdraget.

Prioriterade områden
Med gröna obligationer vänder sig staden till investerare som av olika skäl vill medverka i miljösatsningar. De områden staden valt att prioritera är:
• Avfallshantering
• Energieffektivitet
• Energismarta hus
• Förnyelsebar energi
• Kollektivtrafik
• Smarta elnät
• Vattenrening

När finansieringen är på plats väljer staden vilka projekt man vill prioritera. De satsningar som gjordes efter den första ”gröna emissionen” är:
•300 miljoner kr – Göteborg Energis GoBigas-projekt.
• 155 miljoner kr – för bygget av Skandinaviens största reningsfilter vid Lackarebäcks vattenverk.
• 30 miljoner kr – Gatubolagets elbilar.

Vilka är det som köpt Göteborgs gröna obligationer?
– Det är investerare som har ett uttalat etiskt mandat. Det kan handla om stora fonder, någon AP-fond är med, men även Svenska kyrkan till exempel.

Vad krävs det för att man ska få använda begreppet grön obligation?
– Detta är ju ingen reglerad myndighetsprodukt på traditionellt sätt. Det kan istället närmast liknas vid ett varumärke. Vi har presenterat vårt miljöprogram för ett forskningsinstitut i Oslo som Världsbanken rekommenderat. Deras utlåtande har vi med oss när vi lanserar obligationerna.

Redan nu kan man anta att det i FN-gruppens riktlinjer kommer att pekas på värdet av kontinuerlig återrapportering och uppföljning till investerarna.
– Allt handlar om förtroende mellan utgivare och investerare. Tappar man det så är det kört – då kommer man inte tillbaks, säger Magnus Borelius som under året räknar med att se staden lansera fler gröna obligationer.

Blir det 500 miljoner till?
– Vi hoppas faktiskt på lite större belopp den här gången.