Stort behov av att prata och hitta strategier. Programmet Djävulsdansen i SVT har fått stor uppmärksamhet för att äntligen bryta tabun kring medberoende. Samtidigt startar nu Göteborgs Stad ytterligare en kurs för anhöriga till personer med missbruksproblem.

– Det finns tyvärr ett väldigt stort behov av stöd, eftersom det finns så många anhöriga till personer med missbruksproblem, konstaterar Kristina Silvonen Hedlund på Behandlingsgruppen för drogproblem.

Många påverkas av beroendet
Och det är ju så – runt varje missbrukare finns ofta en stor krets människor som påverkas av beroendet, inte minst parnters och barn och föräldrar och syskon. Människor som ofta känner en maktlöshet, trots att de gör allt för att anpassa sig själva och sina liv efter den som missbrukar.

– Precis som det aktuella tv-programmet Djävulsdansen visar så är det här ett väldigt känsligt och tabubelagt ämne, där många anhöriga känner sig ensamma fyllda av skuld och skam. Därför erbjuder vi en kurs för anhöriga, där man får prata med andra människor i samma situation och lär sig hitta strategier för att hantera situationen, säger Kristina Silvonen Hedlund.

Kursen har tidigare hållits vid två tillfällen i Centrum-Väster, som går in på sin tredje omgång för åtta deltagare nu i höst. Samtidigt startas en ny grupp, med hela Göteborg som upptagningsområde, för tio personer som är anhöriga till någon med alkohol- eller drogproblem.

”Vi har lånat det bästa från olika terapiformer”
– Vi träffas vid tio tillfällen och pratar under olika teman, som att sätta gränser, att ha kontroll och liknande. Vi har lånat det bästa från olika terapiformer för att hitta stöd och erfarenheter från varandra, säger Kristina Silvonen Hedlund, som håller i mötena tillsammans med kollegan Ingmarie Månsson.

Kursen, som är kostnadsfri och startar 16 oktober, hålls varannan torsdag, med uppehåll för julhelgerna. Anmälan krävs. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på länken här nedan.