Sedan årsskiftet måste kommunerna erbjuda medling för gärningsmän under 21 år. Det har inneburit att Medlingsverksamheten vid sociala resursförvaltningen fått in rekordmånga ärenden. "I fjol fick vi cirka 60 ärenden varav 35 ledde till medling. Redan i år har vi fått in 35 ärenden", säger Bernard le Roux på Medlingsverksamheten.

Det har inneburit att man nu anställer ytterligare en person till de tre som idag arbetar med medling. Medlingsverksamheten har funnits tio år i Göteborg och studier visar att den är framgångsrik.

Brottsoffret känner sig tryggare

– Återfallen minskar väsentligt om gärningsmannen varit med om medling. I en studie var minskningen 50 procent, säger Bernard le Roux.

Men det är inte bara gärningsmannen som drar nytta av medlingen, även brottsoffret känner sig ofta tryggare efter medlingen.

– Man får ett bättre perspektiv och bilden av den osynlige gärningsmannen som uppfattas som hotfull försvinner. Det skapar större trygghet i samhället, men det är svårt att mäta de positiva effekterna av just detta, säger han.

Kan också medla mellan grannar

I första hand kommer ärendena från polis, socialtjänst och kriminalvård. Men en hel del ärenden kommer även från ungdomstjänst, som unga gärningsmän kan dömas till. Det händer allt oftare, inte minst med tanke på den nya lagen, att ungdomstjänst efterfrågar medling och kontakt med brottsoffer.

Huvuduppdraget för Medlingsverksamheten i Göteborg är att medla mellan gärningsmän och brottsoffer, men det finns också en annan sorts medling som görs i brottsförebyggande syfte.

– Det handlar då ofta om konflikter på skolor eller mellan grannar där vi vill förhindra att konflikterna trappas upp, säger han.

Seminariedag på Bergakungen

På torsdag berättar Bernard le Roux mer om Medlingsverksamheten i Göteborg på Mötesplats Ungdom 2008 som anordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd av statliga ungdomsstyrelsen.

Det är en mötesplats för dem som arbetar med ungdomar – en heldag med seminarier och föredrag på biografen Bergakungen. Det kommer även att handla om ungdomars engagemang inför den globala miljöproblematiken, om brådmogna barn och ungdomliga vuxna och om framtidens fritidsledarroll. Allt under rubriken Härifrån till framtiden.