Göteborgs Stads officiella hemsida satte under mars månad besöksrekord med nästan 111.000 unika besökare. Det är en 40-procentig ökning jämfört med samma månad förra året då motsvarande siffra var 79.000. ”Internetanvändandet har ökat totalt sett, och framförallt ökar de kommunala webbplatserna mest av alla, säger infomaster Håkan Holgén.

– Göteborgarna själva har upptäckt sidan och besöken till stadsdelarnas egna hemsidor kommer i stor utsträckning via goteborg.se. En stor del ligger också i turism och vår länk till Göteborg & Co, säger Håkan Holgén.

Billig distributionsväg

Länken ”Lediga jobb” är en av de mest välbesökta på goteborg.se, liksom barnomsorgssidorna.

– Folk är pålästa idag. Småbarnsföräldrar har ofta ont om tid och Internet är en naturlig del av deras informationsinhämtande. De håller sig uppdaterade om barnomsorgen, hur man anmäler, taxor och hur kön ser ut och så vidare.

– Det är också fler inom vår egen organisation som sköter sitt jobb den här vägen. Fler och fler dokument hanteras via nätet, det är ett billigt sätt att distribuera information.

”Vi kan bli bättre”

Håkan Holgén tror också att de tre reklamkampanjer som har rullat på stan under det senaste året kan ha påverkat besöksstatistiken.

– Och vi levererar en levande första sida där en viktig beståndsdel är nyheter från nättidningen.

Användartest har visat att medborgarna tycker det är lätt att hitta på goteborg.se.

– Därmed inte sagt att den inte kan bli bättre, konstaterar Håkan Holgén.

Tvåa i Sverige

Också i jämförelse med andra kommunala webbplatser ligger Göteborgs Stads hemsida bra till.

Under perioden november 2003 till januari 2004 hade www.goteborg.se 240.000 unika besökare vilket räcker till en andraplats på Statskontorets tio-i-topp-lista
efter Stockholms Stad som hade 353.000 unika besök.

– Då är Göteborgs folkmängd 478.000 personer mot Stockholms 762.000, påpekar Håkan Holgén.

Efter Göteborg på tio-i-topp-listan kommer Umeå, Linköping, Örebro, Kristianstad, Lund, Gotland, Malmö och Gävle.

6722.jpg