Många har fått kraft och mod av #metoo. Antal ärenden som rör sexualbrott hos Stödcentrum för brottsutsatta i Göteborg har ökat med 52 procent sedan metoo startade. ”Skammen minskar och fler vågar berätta”, säger Pauline Charlesworth, kurator på Stödcentrum för brottsutsatta.

Ingen kan ha undgått #metoo-upproret där tusentals och åter tusentals kvinnor runt om i landet har delat med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier. Nu märks kampanjen också hos Stödcentrum för brottsutsatta i Göteborg.

Det är en samtalsmottagning för göteborgare som blivit utsatta för brott. Där har antalet ärenden som rör sexualbrott ökat med 52 procent sedan #metoo startade, och många som kommer hänvisar till #metoo.

– Det kan handla om allt ifrån ofredanden eller våldtäkter som man tidigare inte vågat berätta om, till att man är i en relation och känner att det som sker i relationen inte är bra. Andras vittnesmål och den debatt som nu pågår blir en bekräftelse på att det man utsatts för inte är okej, säger Pauline Charlesworth.

Anhöriga kan också behöva stöd
På stödcentrum får de brottutsatta hjälp och stöd i att bearbeta sina upplevelser. Stödcentrum rustar sig nu för att också för att kunna möta fler anhöriga som behöver genom samtal individuellt eller i grupp.

– När den som utsatts för ett sexualbrott nu vågar berätta för sina närstående uppstår såklart oro och många frågor. Då kan det kännas bra som närstående att få komma till oss och prata och få hjälp att förstå vad som händer, säger Pauline Charlesworth.

#metoo-upproret märks också hos Mikamottagningen, dit personer som säljer sex eller skadar sig med sex kan vända sig.

– Att prata om sexuella övergrepp är förknippat med mycket skuld och skam. Vi ser nu att det blir mer pratbart. Fler vågar berätta om övergrepp de burit på länge och fler vågar också polisanmäla, säger Catrin Schultz, kurator på Mikamottagningen.