Stadsdelsnämnd Centrum har beslutat om fler åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet.

Enligt den senaste prognosen blir underskottet i år 7,5 miljoner kronor.

För att spara ska bland annat inriktningen för individ- och familjeomsorgen vuxna ändras. Hemtjänsten för funktionshindrade under 65 år ska effektiviseras och stadsdelen ska snabba på att få fram bostäder med särskild service.