Mer känt hos socialtjänsten. Ofta flyr den som har utsatts för misshandel hemifrån med barnen, medan den som slår bor kvar. Tanken med Utvägs boende är att det ska kunna vara tvärtom. De fyra lägenheterna har tidvis haft tomma platser men nu är det fullbelagt.

I maj antogs Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. Där finns ett uttalat mål om att de som har utsatts för våld inte ska behöva flytta hemifrån.

Sedan 2010 finns fyra lägenheter där våldsutövare kan bo i upp till fyra månader utan att betala hyra. På så sätt kan de andra i familjen stanna kvar, och barnen kan ha kvar sina vardagsrutiner med förskola, skola och kompisar.

Förutsättningen för att få bo i någon av lägenheterna är bland annat att personen kan sköta ett eget boende samt är beredd att delta i samtalsbehandling med målet att förändra sitt beteende.

Har blivit bättre känt
Tidigare har platser stått tomma på boendet under perioder, enligt Anna Forum, chef för Utvägs boende. Hon tror att en förklaring är att det inte har varit tillräckligt känt hos personal inom socialtjänsten. Det är ofta de som kommer i direkt kontakt med familjer där det förekommit våld, och det är socialtjänsten som beviljar boendet.

– De flesta känner till kvinnojourer, men alla känner inte till detta.

Utväg har under 2015 gjort en extra informationssatsning och boendet är nu fullbelagt.

– Det är roligt att det har fått en mer framträdande plats. Nu får vi återkommande förfrågningar från socialtjänsten och det finns absolut behov för fyra lägenheter, säger Anna Forum.

Viktigt att nå den som slagit
När socialtjänsten får kännedom om inträffade fall av våld i nära relationer är tanken att den som misshandlat ska kallas till ett möte. Där kan personen få information om möjligheterna till samtalsbehandling och boende.

Anna Forum konstaterar att det för den som utövat våld i nära relation kan vara en lång resa till att ta itu med sin problematik.

– Samtidigt är det inte så ovanligt att man vill ta ansvar. Alla kommer inte till boendet, utan en del deltar i samtal genom Kriscentrum för män, säger Anna Forum.

Uppföljningar har visat att nästan alla som bott i Utvägs boende flyttar vidare till något annat boende efter de fyra månaderna. Det ser Anna Forum som ett gott resultat.

– Är det en så allvarlig våldsproblematik att en part behöver flytta så tar det ofta längre tid än fyra månader att bryta beteendet. Så jag tänker att det är positivt att man inte bara flyttar in i Utvägs boende, går i samtal och sedan flyttar hem igen.

Även utsatta kan få en plats
Merparten av dem som kommer till Utvägs boende är män, men boendet är öppet för både pappor och mammor som utsatt familjemedlemmar för våld.

Det finns också viss möjlighet för individer som blivit offer för våld i nära relationer att få en plats. Det gäller personer som inte kan eller vill bo på jourboenden för kvinnor, på grund av könsidentitet eller sexuell läggning.