Sex inhyrda manskapsbodar blir vallokaler på strategiska ställen i Göteborg, när förtidsröstningen inför EU-valet startar onsdagen 20 maj. Och flera gymnasieskolor får besök av mobila vallokaler - allt för att nå ett högt valdeltagande.

Förhandsrapporteringen om valet till EU-parlamentet söndag 7 juni har mycket handlat om ointresset för valet.

Ambition att ha hög tillgänglighet

I det förra EU-valet, 2004, deltog 148.400 göteborgare, vilket motsvarar 40,4 procent av de röstberättigade. Hur det blir i år är förstås en öppen fråga, men man kan konstatera att förtidsröstningen vid riksdags- och kommunalvalet 2006 var större än vid EU-valet 2004.

– Svårt att säga om det är en ihållande trend eller inte. För oss är det inget självändamål att man ska rösta i förtid istället för på själva valdagen 7 juni, säger Jonas Andrén på Valnämndens kansli.

– Däremot är vår ambition att ha en hög tillgänglighet, att finnas på många platser med långa öppettider. Alltså hålla en service som kan få upp valdeltagandet, säger Jonas Andrén.

Totalt kan göteborgarna förtidsrösta på 46 platser. De flesta är stadsdelshus, bibliotek och medborgarkontor ute i de 21 stadsdelarna. Men man kan också rösta på de två bokbussarna som stannar på ett 70-tal ställen.

”Många vill nog få valet avklarat i förtid”

Liksom vid tidigare val kan man förtidsrösta på en rad platser där mycket folk rör sig – Östra Nordstan, Fokus köpcentrum, Stadsbiblioteket samt sjukhusen Sahlgrenska och Östra.

Dessutom har valnämnden i år hyrt in sex bodar – ”jobbarbyschor” – som placeras ut på strategiska ställen: Stora Teatern, Olskrokstorget, Kapellplatsen, Linnéplatsen. Hjalmar Brantingsplatsen och Eriksbergs köpcentrum.

Att valdagen infaller på en söndag mitt i en tid då många svenskar helst av allt vill sola, bada, påta i trädgården eller är upptagna med sluttentamen eller examensförberedelser innebär ett problem. Och dagen före, 6 juni, är ju numera helgdag.

– Det gör att många nog vill resa bort, kanske ut till landet, och få valet avklarat i förtid. Med tanke på att vi håller öppet i totalt 3.700 timmar så tycker jag att det finns goda förutsättningar för det, säger Jonas Andrén.

”Lokalen vid Pedagogen tror vi mycket på”

Pedagogen vid Grönsakstorget är en annan ny vallokal med centralt läge och närhet till tusentals studenter och lärare. Hit kan förstås vem som helst gå och förtidsrösta.

– Förra valet fanns förtidsröstning inne på Handels och medicinarutbildningen på Sahlgrenska, men det är inte meningsfullt att vara där, för alla studenter är så upptagna med tentor och annat så här års, säger Jonas Andrén.

– I stället har vi byggt på med de sex bodarna och Pedagogen som vi tror mycket på. Så jag tycker att vi har vässat oss lite jämfört med valet 2006, säger Jonas Andrén.

Ordinarie vallokaler öppna till 21 på valdagen

Valnämnden gör också en egen satsning på gymnasieskolorna och deras förstagångsväljare. Samtliga kommunala gymnasier har fått en förfrågan om de vill ha besök av en ”mobil vallokal” för förtidsröstning och nu upprättas ett körschema till de skolor som tackat ja.

På själva valdagen jobbar 1.600 personer ute i Göteborgs 282 valdistrikt med att ta emot och registrera röstandet. En nyhet då är att vallokalerna håller öppet ända till kl 21 i samtliga EU-länder, inte till klockan 20 som är brukligt i Sverige.

Ansvaret för förtidsröstningen – som tidigare kallades poströstning – togs över av kommunerna från just Posten 1 januari 2006.

Fotnot:
Öppettiderna på förtidsröstningslokalerna variera. Se listan på länken nedan för närmare information.