Välbevarat stengolv och kanonkulor. Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen håller på att renoveras och arkeologiska fynd har gjorts. Dit hör bland annat fyra kanonkulor och ett välbevarat stengolv i krutrummet. “Golvet är den absoluta storvinsten tycker jag, det är så häftigt att det är kvar, att det nu bevaras och blir tillgängligt för allmänheten framöver”, säger Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Arbetet med att renovera bastionen Carolus Rex påbörjades hösten 2019. Vatten och växtlighet hade tärt på byggnaden som nu fuktskyddas och lagas.

-Den yttre skalmuren är klar. Entreprenören har berättat att många stannat till där och uttryckt att de tycker att det blev fint. Det är roligt att det verkar uppskattat. Nu är vi inne i bastionen och gräver ut inne i rummen, det är vissa rum som varit igenbommade av stenkross, säger Ognjen Delipara, projektledare från fastighetskontoret.

Han berättar att de har tittat på gamla ritningar och försökt förstå vad rummen använts till.

-Vi försöker att återställa så gott vi kan, men utan att göra ingrepp. Det ska kännas som när det byggdes och då är det bäst att göra så lite nytt som möjligt för att bevara de kulturhistoriska värdena.

Välbevarat stengolv

Välbevarat stengolv i bastionen Carolus Rex.

Ett välbevarat stengolv dolde sig under ett betonggolv på bastionen Carolus Rex. Foto: Tom Wennberg

Den stenkross som tas bort kördes dit när bastionen renoverades i början av 1900-talet. Då lades också ett betonggolv i krutrummet och det har nu tagits bort.

-Tanken var att lägga slottsgrus där, men vi såg att det gamla golvet var intakt. Vi har plockat fram det och det ska renoveras så varsamt som möjligt så att det går att använda igen. Det är det stora fyndet på bastionen tycker jag, säger Tom Wennberg.

Hittade kanonkulor

Kanonkulor

Fyra kanonkulor har hittats, två av dem är granater. Foto: Tom Wennberg

Men det har gjorts fler fynd i bastionen. När ett rum tömdes på stenkross kom man också åt luftspalten bakom krutrummet. Den byggdes för att hålla krutrummet torrt.
-I det rummet hittade vi fyra kanonkulor, förmodligen har rummet fungerat som ett magasin för sådana saker. Två av kanonkulorna är granater. Det vill säga en kanonkula fylld med krut. När de sprängs blir de som en handgranat.

Ska visas för göteborgarna

Göteborgarna kommer att kunna besöka bastionen framöver, den bör vara färdigrenoverad senare i år.

-Rummen är det som är mest otillgängligt för göteborgarna. Många har bott här hela sitt liv utan att känna till krutrummet och de här miljöerna. Att nu kunna öppna upp och göra det mer tillgängligt för alla är jättehäftigt.

Bygger en modell

Gamla stenvalv.

Häktesrummet. Foto: Ognjen Delipara

Tom Wennberg, och kollegorna Johan Thörnqvist och Karolina Kegel, dokumenterar arbetet och har 3D-scannat alla rum på insidan för att kunna göra en 3D-modell.

-För att skapa tillgänglighet och förståelse för de här rummen så att de ska gå att se på andra sätt än bara fysiskt. Vi bygger upp modellen på stadsmuseet, det kan vara en modell att titta på, men kan också användas i informationsfilmer och tv-spel, säger Tom Wennberg och tillägger att Carolus Rex är det pampigaste Göteborg har kvar från fästningstiden.

Mindre fynd har också gjorts under renoveringen: mynt, keramik och flaskor. Även parken på bastionen har gjorts i ordning.