Reklam, industri och socialt entreprenörskap. I dagarna har 1500 ungdomar fått erbjudande om kommunalt sommarjobb. Nytt för i år är att sommarjobben finns inom flera nya branscher. ”I år är vi stolta över att ha hittat flera nya arbetsplatser och samarbetspartners”, säger områdeschef Linda Högbacka.

Totalt har 3417 ungdomar sökt sommarjobb hos Göteborgs Stad, och av dem har 1500 fått ett jobberbjudande. I år startar tre pilotprojekt med nya arbetsuppgifter.

Inom inititativet GbgOpen får gymnasieungdomar prova på att arbeta på reklambyrå. Ungdomar från Angered, Biskopsgården, Östra Göteborg och Tynnered är prioriterade till de sammanlagt 21 platserna i projektet som är ett samarbete mellan Göteborg Stad och fem reklambyråer.

Fler kultursommarjobbare
Ungdomar som är intresserade av jobb inom teknik- och industrisektorn kan i år jobba som så kallade sommartekniker. Också detta är ett samarbete mellan staden och näringslivet, och de 41 sommarteknikerna får under en tvåveckorsperiod jobba på flera olika arbetsplatser.

Den tredje nya typen av sommarjobb kallas för förändringsagent. De 80 ungdomar som jobbar som förändringsagenter kommer under sommaren att utveckla och genomföra olika projekt som ska bidra positivt till området där de bor. Målet är att ungdomarna ska utveckla sin entreprenörsförmåga samtidigt som de gör reell nytta i samhället.

Dessutom har antalet kultursommarjobbare fördubblats i år – i sommar kommer 120 ungdomar arbeta med kultur på stadens gator och torg. Ett stort antal ungdomar kommer också att arbeta i stadens övriga verksamheter som äldreboende, bostadsbolag och i kommunala förvaltningar.