Färre stöldbrott. Fler våldsbrott. Och en ungdomsbrottslighet som faktiskt minskar trots att antalet ungdomar ökar. Det är några av de viktiga slutsatser som kriminolog Sven-Åke Lindgren drar i sin nya rapport om brottsutvecklingen i Göteborgsområdet.

För tredje gången i rad har Sven-Åke Lindgren, professor vid Göteborgs universitet, sammanställt en rapport med syfte att ge en bredare och mer sammansatt bild av de senaste årens brottslighet i Göteborg och Västra Götaland.

Ihållande trend med färre stölder

261E.jpg
Tidigare rapporter kom 2003 och 2006, och trenderna är i princip desamma som då.

− Stöldbrotten minskar, vilket är intressant eftersom det är de brott som påverkar medborgarna väldigt mycket. Det här tycks vara en positiv, ihållande trend, säger Sven Åke-Lindgren och ger möjliga förklaringar:

− Kontanthanteringen har minskat, det vill säga det finns mindre cash i omlopp. Men det beror också på ett annorlunda tänk när det gäller brottsprevention och sådant som trygghetsvandringar och grannsamverkan.

Lin drigare våldsbrott ökar

Oroande är däremot tendenserna när det gäller våldsbrottslighet.

− Framför allt är det de lindrigare våldsbrotten som ökar, som till exempel misshandel utan grövre skador. Det grova våldet har inte ökat, säger Sven-Åke Lindgren.

Orsaken till den här ökningen är en omdebatterad fråga. Till viss del förklaras den med att vi i dag värnar mer om vår integritet, känner oss snabbare kränkta och därför anmäler brott något oftare än förut. Men Sven-Åke Lindgren tror inte att det är hela sanningen.

32C8.jpg
− Ja, de här tendenserna finns. Men det går även att ser en viss ökning av det faktiska våldet.

Särskilt fokus på ungdomar

Att ungdomsbrottsligheten, till skillnad från vad många tror, inte alls blir värre och värre utan snarare tvärtom, är något som Sven-Åke Lindgren valt att lyfta fram lite extra i årets rapport.

− Andelen unga som är misstänkta för brott minskar. Men den bild som ofta ges av ungdomsbrottslighet har färgats så mycket av gängrekryteringarna att det positiva som pågår har hamnat i skymundan, säger han.

Göteborgare oroar sig mindre

Några andra slutsatser i rapporten är:
• Anmälda bedrägeribrott har minskat kraftigt.
• Det dödliga våldet har inte ökat under de senaste åren.
• Göteborgare är något mindre oroliga för brott än de som bor i Malmö och Stockholm.

Som underlag för sin studie har Sven-Åke Lindgren använt bland annat kriminalstatistik och uppgifter från offerundersökningar. Uppdragsgivare är Tryggare mänskligare Göteborg.