"Med oss utvecklas Göteborg" är ett av tre teman när Mötesplats Göteborgs Stad arrangeras för andra gången. Mellan 4.000 och 10.000 av stadens 46.000 anställda väntas besöka mässan för att ta del av föreläsningar, seminarier och utställningar om alltifrån hållbar tillväxt och mänskliga rättigheter till eco driving och sopsortering.

Med sina 46.000 anställda är Göteborgs Stad landets tredje största arbetsgivare.

Det vanligaste yrket är lärare, det ovanligaste akvarietekniker, och alla lär de ha något att lära av varandra.

– Mötesplatsen är till för att både ge kommunens anställda utveckling och utbildning, men också en helhetssyn över alla våra verksamheter och visa på allt bra som vi faktiskt gör, säger Margareta Carlsson Lundin, projektledare för Mötesplats Göteborgs Stad.

Ska ena en stor organisation

Det är andra gången som kommunen genomför arrangemanget, det första hölls för två år sedan och en liten tanke är att Mötesplats Göteborgs Stad ska fylla luckorna mellan de liknande Kvalitetsmässorna, som hålls vartannat år.

– Men Mötesplats Göteborgs Stad riktar sig bara till kommunens anställda och är ett sätt att ena alla förvaltningar och bolag så att vi verkligen känner oss som en organisation som arbetar mot samma mål, säger Margareta Carlsson Lundin.

Tre sammanlänkade teman

Årets Mötesplats har tre teman: ”Hållbar tillväxt”, ”Mänskliga rättigheter år 2008” och ”Med oss utvecklas Göteborg”.

– 2008 är ju de mänskliga rättigheternas år och en kommuns verksamheter går ju faktiskt till stor del ut på att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Hållbar miljömässig, ekonomisk och social tillväxt har varit prioriterade frågor inom kommunen de senaste två åren och för att uppnå de målen är vi alla som arbetar inom kommunen viktiga kugghjul som behövs, säger Margareta Carlsson Lundin.

Ett 60-tal seminarier och lika många utställare kommer att finnas att välja på för de mellan 4.000 och 10.000 besökare som väntas till mässan.

Pågår torsdag och fredag

– Vi vill skapa ungefär samma karaktär som Bok- och biblioteksmässan, där det hela tiden händer något och där det finns stora och små aktiviteter och seminarier att ta del av när det passar en själv som besökare, säger Margareta Carlsson Lundin.

Mötesplats Göteborgs Stad pågår på Svenska mässan 2 och 3 oktober.