Mephedrone är en ny och än så länge laglig drog som snabbt blivit populär bland ungdomar. I Göteborg har Beroendekliniken fått avgifta unga som farit illa av drogen, och även skolvårdspersonal och ungdomsteam har kommit i kontakt med ungdomar som använt den. Nu vill Folkhälsoinstitutet få Mephedrone klassad som hälsofarlig vara.

Detta skulle innebära att preparatet blir olagligt och därmed straffbart att hantera och handla med. I ett senare skede kan det bli aktuellt med en narkotikaklassning, vilket ger ett än högre straffvärde.

Hade köpt drogen på internet

Skolkurator Malin Sjöberg i Göteborg är en av dem som i sitt arbete kommit i kontakt med Mephedrone.

– En vuxen märkte att en elev inte riktigt verkade vara sig själv, och vid samtal berättade eleven att hon använt Mephedrone. Detta hade hon fått av en kompis som i sin tur köpt det över internet, berättar Malin Sjöberg.

Hon började genast ta reda på mer fakta om drogen och kontakta stadens ungdomsteam Mina-Mariorna. Vissa av dessa hade redan stött på drogen, andra inte.

Mephedrone introducerades i Sverige i vintras via platser på internet där oklassade droger saluförs. Problemet är gigantiskt: så fort ett preparat klassats försvinner det från utbudet och en nytt oklassat preparat åker upp i topp på försäljningslistorna.

Risk för etablerat missbruk

I sin ansökan om klassning till regeringen konstaterar FolkhälsoinsFHI att Mephedrone på kort tid ökat kraftigt och att det finns stor risk för ett etablerat missbruk om preparatet inte regleras.

Mephedron uppges ge ett relativt kortvarigt rus med euforiska effekter och ökad social förmåga, och liknas vid en mildare variant av ecstacy. Drogen har snabbt blivit populär i ungdomskretsar, och i olika forum på internet går det lätt att hitta positiva omdömen.

Men lika enkelt finner man mardrömsbeskrivningar om hallucinationer, självmordstankar och vittnesmål om en snabb beroendeutveckling.

Långsiktiga effekter ännu okända

Mephedrone rubbar vätskebalansen och kroppstemperaturen, vilket också kan påverka hjärtats funktion. Andra symtom som bland annat FHI beskriver är illamående, yrsel, ångest, oro, sluddrigt tal, svettningar, feber, skakningar, stora pupiller, psykos och i ett par fall som rapporterats från Giftinformationscentralen medvetslöshet.

I mitten av oktober hade Giftinformationscentralen hanterat 15 ärenden gällande Mephedron, av vilka flera hade krävt sjukhuskontakt.

Eftersom drogen är såpass ny vet man ännu lite om de långsiktiga effekterna av den.

Stora problem på Åland

I Västsverige har drogen uppmärksammats i bland annat Borås, och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i sin årliga enkätundersökning fått in rapporter om drogen från ytterligare några håll i landet.

På Åland var drogen mycket populär bland ungdomar under den gångna sommaren, men problemet har minskat sedan den klassats som receptbelagt läkemedel på både Åland och i Finland.

Mephedron är narkotikaklassat i USA och i Israel.