”Riskerar att utsättas för allvarliga brott”. Konceptet sugardejting marknadsförs gärna som något flärdfullt – med bilder på champagne, diamanter och män i kostym. I själva verket handlar det oftast om sex mot ersättning. Nu vill Mikamottagningen i Göteborgs Stad uppmärksamma vuxna, som möter unga i sitt arbete eller i sin närhet, att vara vaksamma på att unga kan vara utsatta.

Fenomenet sugardejting har uppmärksammats i Sverige de senaste åren. Det handlar om att en äldre person – vanligen en man – ger ekonomisk ersättning till en betydligt yngre person för umgänge, som ofta även inkluderar sex.

– Utifrån den omvärldsbevakning vi bedriver ser vi att sidorna för sugardejting har ökat i Sverige. Från polisen har vi fått till oss att många på sajterna är yngre än 18 år, trots att de anger att de är myndiga, och utifrån det vill vi uppmärksamma problemet, säger Catherin Schultz, kurator på Mikamottagningen som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning.

Ett sätt att kringgå sexköpslagen

 Hon lyfter fram att begreppet sugardejting är ett medvetet sätt att få oss att tänka att det handlar om något annat än sex mot ersättning. Det är också ett sätt att kringgå sexköpslagen.

Genom att framställa sugardejting på ett flärdfullt sätt lockas unga personer med löfte om möjligheter till en annan livssituation eller livsstil än de annars har möjlighet till.

– Det kan handla om ekonomisk frihet, presenter, resor, självständighet, bekräftelse och omsorg. Många riskerar att utsättas för allvarliga brott såsom köp av sexuell tjänst eller köp av sexuell handling av barn – om personen är mellan 15 och 18 år. Är personen under 15 år är brottet våldtäkt mot barn.

Erfarenhet och forskning visar att det finns vissa bakgrundsfaktorer som är vanligare bland unga med erfarenhet av sex mot ersättning. Låg självkänsla, psykisk ohälsa, mobbning och självskadebeteende är sådana.

– Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysiskt våld är vanligare bland den som har erfarenhet av sex mot ersättning. Sämre kontakt med föräldrar är också en vanlig bakgrundsfaktor, säger Catherin Schultz.

Unga oavsett kön kan utsättas

 Många som utsätts är unga tjejer, men Catherin Schultz tycker det är viktigt att lyfta fram att även killar och transpersoner drabbas. Det är stor risk att annars missa de personer som inte ingår i den stereotypa bilden.

Vilka tecken, på att den unga sysslar med sugardejting, kan då vuxna hålla utkik efter?

– Den unga kanske helt plötsligt har nya kläder, mer pengar på kontot, gör saker den annars inte har råd med eller smusslar och döljer något. Att den unga mår dåligt är också en varningsflagg i sig.

Behöver ställa frågor

 Den som möter unga i sitt arbete – till exempel i skolan, socialtjänsten eller psykiatrin – behöver ha kunskapen med sig och ställa frågor om sexuell utsatthet och sex mot ersättning, anser Catherin Schultz.

– Det gäller att fånga upp de här personerna. Ju tidigare man lyckas med det, desto mindre kan de psykiska konsekvenserna bli. Vanligt beskrivna konsekvenser av sex mot ersättning är PTSD-symtom, ångest, depression, tillitsbrist, suicidtankar samt svårigheter i relationer och sin sexualitet.

Föräldrar är välkomna att kontakta Mikamottagningen med sin oro och få hjälp när det gäller att ta problemet vidare. Professionella som möter unga i arbetet är också välkomna att konsultera mottagningen.

– Handlar det om personer under 18 kan socialtjänst koppla på mer stöd.