105.000 i veckan. Kungsgatan, ett stenkast från Östra Hamngatan, är folktätaste stället inom vallgraven. Där passerar i snitt 105.000 personer i veckan. Det visar statistik från Innerstaden Göteborg som mäter flödet av folk på utvalda platser i city.

Sedan oktober 2011 finns besöksräknare på nio gator inom vallgraven. Statistik fram till augusti i år visar att Kungsgatan toppar listan över flest besökare – utan konkurrens är det citygatan med största folkflödet. Vid Kungsgatan 50 passerade i genomsnitt 105.000 personer varje vecka. Samma gata fast med husnumret 19 kom på andra plats, med 83.000 personer.

Gothia Cup drar folk
– Enskilda veckor är det ännu fler. Vi hade till exempel en topp under Gothia Cup-veckan i juli, då 131.000 passerade Kungsgatan 50, säger Björn Sörling på Innerstaden Göteborg.

En hel del folk registrerades också på Södra Larmgatan och Korsgatan, 70.000 respektive 67.000. Därefter kommer Östra Hamngatan. Sensorerna vid Arkaden fångade upp 67.000 och på andra sidan gatan passerade 56.000 – lika många som på Vallgatan.
Lite glesare bland människorna verkar det vara på Drottninggatan och Kyrkogatan. Där passerade i genomsnitt 34.000 respektive 35.000 varje vecka.

Maj en bra månad
Rosenlundsgatan fick ta del av en sjundedel av Kungsgatans folkvimmel – 15.000 förbipasserande.

– Slår man ihop siffrorna för alla gator med besöksräknare är antalet i snitt 600.000. Vi kan se en tydlig topp i slutet av maj med 750.000 besökare. Då hade vi någon liten vårfest, men den stora förklaringen är nog att det började bli varmt och skönt ute, säger Björn Sörling.

Hittills är det veckorna 26, 30 och 31 som toppar statistiken. Några siffror från Kulturkalaset i augusti är ännu inte framtagna, men gissningsvis registrerades fler då än en genomsnittlig vecka.

Marknadsför city
Innerstaden Göteborg tar fram besöksstatistiken för flera intressenter.

– Framförallt är det Fastighetsägarna som får regelbundna rapporter. De har finansierat en stor del av kostnaden för sensorerna. Fastighetsägarna har till exempel användning för siffrorna när butiker vill etablera sig i området, säger Björn Sörling.

Som jämförelse kan nämnas att drygt 700 000 personer passerar Nordstan en genomsnittlig vecka under sommaren.