Landar på fem torg i sommar. Den flygande mattan är tillbaka i Göteborg för fjärde året i rad. I år flyger den till fem torg i staden och det finns också en permanent matta vid Göteborgsoperan. “Flygande mattan är som en tillfällig park, tanken är att knyta samman staden och skapa fler lokala mötesplatser”, säger Moa Lipschütz, planeringsledare på trafikkontoret.

Sommaren närmar sig och med den kommer också den flygande mattan ut. På mattan finns sittmöbler, flexibla lekmöbler och växter.  Mattan är utformad så att den kan användas på olika sätt.

– Det som är tanken med mattan är att besökarna själva fyller den med upplevelser, säger Moa Lipschütz, planeringsledare trygghetsfrågor, enhet stadsliv, trafikkontoret.

Kommer till fem torg

I år flyger mattan till fem torg: Doktor Fries torg, Axel Dahlströms torg, Vårväderstorget, Hjällbo torg och Kvilletorget. Trafikkontoret planerar inte några aktiviteter på mattan, däremot gör stadens verksamheter och lokala aktörer det.

– Det är lite speciellt i år på grund av covid-19-pandemin. Men jag vet att det är aktiviteter på gång, fikastunder och boksläpp planeras.

Ett sätt att mötas

Den flygande mattan är en del av trafikkontorets satsning “Ta plats” som handlar om att skapa mer plats för människor att gå, vistas och mötas på.

– I och med covid-19-pandemin är det extra viktigt att ha lokala utomhusmiljöer där man kan träffas  så att man inte behöver åka in till city. Vi vet från tidigare år att mattan är väldigt uppskattad och att den används mycket. På Kvilletorget blev den en mötesplats för småbarnsföräldrar.

De aktiviteter som händer på Flygande mattan i år går bland annat att ta del av på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (se länk nedan). Det finns skyltar uppsatta vid mattan som påminner om att hålla avstånd och att undvika trängsel för att undvika smittspridning.