Många flyktingar längtar tillbaka till sitt gamla hemland. Men de som gör verklighet av drömmen är ofta de som är mest integrerade i det svenska samhället. En handfull personer av de 20-30 som varje år får råd av frivlligorganisationen GöteborgsInitiativet väljer att flytta hem igen.

– Att flytta tillbaka efter många år i Sverige är en lång process. Den bästa förutsättningen för en lyckad återvandring är att man är väl etablerad och integrerad i det svenska samhället. Det hänger ihop, säger Pia Severinsson på Göteborgsinitiativet.

Uppdrag att informera kommunala tjänstemän

Frivilligorganisationen GöteborgsInitiativet arbetar sedan åtta år tillbaka med att ge råd och stöd till invandrare i Göteborg som vill flytta tillbaka till sina gamla hemländer, så kallad frivillig återvandring.

Verksamheten är ett resursnämnduppdrag för Göteborgs Stad.

– Förutom att ge rådgivning till personer som vill återvandra ska vi också informera kommunala tjänstemän som kommer i kontakt med frågan, exempelvis handläggare inom socialtjänsten, säger Pia Severinsson.

Många invandrare har någon gång funderat över möjligheten att flytta tillbaka. Men det kräver betydligt större förberedelser än att bara packa väskan.

En handfull väljer att flytta

– Processen tar ibland flera år. Först måste man ha tänkt igenom det hela ordentligt, sedan måste en rad praktiska saker ordnas. Mellan 20 och 30 personer om året söker upp oss för att få råd och stöd – av dem väljer en handfull att flytta.

GöteborgsInitiativet är en av få organisationer som jobbat länge med återvandringsfrågor. Genom åren har en särskild metod utvecklats som sätter individen i fokus. Den bygger på att ge kontinuerligt, tillgängligt stöd och ta tillvara individuella resurser och möjligheter.

Pia Severinssons erfarenhet är att initiativet till att återvandra ofta kommer från mannen i familjen. Men det är önskvärt att övriga familjemedlemmar också deltar i rådgivningssamtalen.

– För barnen är det ofta en stor omställning att flytta tillbaka. De har kanske gått flera år i svensk skola och skaffat sig eget liv med vänner och fritidsverksamheter. Att tänka igenom skolgång och möjligheter för barnen är viktigt, de ska inte bara följa med av bara farten.

Kan få statligt bidrag på upp till 40.000

Hon brukar också rekommendera familjerna att göra en resa för att undersöka hur situationen ser ut idag.

– Många har en bild som inte stämmer. Både situationen i hemlandet och de själva har förändrats – ibland kanske det har gått tjugo år, säger Pia Severinsson.

De som fått permanent uppehållstillstånd av flyktingskäl kan ansöka om statligt bidrag för att flytta tillbaka till sitt gamla hemland. Förutom bidrag till reskostnader kan en familj få upp till 40.000 kronor för att klara den första tiden.

På GöteborgsInitiativet har man märkt att många invandrare har en önskan att bo en del av året i sitt gamla hemland och resten av året i Sverige. Men Migrationsverkets krav för att få bidrag är att återvandrarna flyttar hem för gott.. Därmed mister personerna sitt permanenta svenska uppehållstillstånd.

– Vi ser att det finns behov och önskan om att bo i båda länderna och har en dialog med Migrationsverket om det. Så ser verkligheten ut och personligen tycker jag att man måste anpassa reglerna, säger Pia Severinsson.

Fotnot:
Den 16 april anordnas ett seminarium för tjänstemän och politiker om frivillig återvandring på Emigranternas Hus. Där svarar bland annat Lundaforskaren Martin Klinthäll på frågan ”Vilka återvandrar”. Hela programmet och mer information finns på länken nedan.