Europeiska året för medborgarna. Hemlösa och papperslösa flyktingar – vem för deras talan i EU? Frågan tas upp i Nordstan på måndag den 6 maj, i det öppna evenemanget ”Gör din röst hörd” som också bjuder på mycket musik.

Arrangörer är de Västsvenska Europa Direkt-kontoren och EU-kommissionen, som uppmärksammar Europadagen. Bakgrunden är att EU har utlyst 2013 till Europeiska året för medborgarna.

– I år är det fokus på de rättigheter man har som EU-medborgarna men också att vi ska kunna göra oss hörda, till exempel via ett medborgarinitiativ samla ihop en miljon namnunderskrifter för att påverka ett lagförslag inom EU, säger Eva Borgvall, verksamhetsansvarig för Europa Direkt-kontoret i Göteborg.

Utsatta grupper
– I Göteborg valde vi att delvis lyfta fram grupper som vanligtvis har svårt att göra sina röster hörda, till exempel papperslösa flyktingar och hemlösa. Det räcker ju att gå runt i Göteborg en timme så ser man hur många som tar sin tillflykt hit.

– Vem hjälper dem med mat, kläder, läkarvård och tak över huvudet? Vem talar för dem?

Evenemanget i Nordstan är starten för årets Europavecka och invigs av Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (S) kl 12.30.

Sedan pågår programmet ända till 18-tiden. Här diskuteras också varför det behövs särskilda insatser för kvinnor efter alla år av kamp för jämställdhet, varför det är viktigt att unga bjuds in för att påverka, vad som görs för att lyfta hbtq-frågor och vad aktionsinriktade rörelser och politiska partier kan lära av varandra.

Crossroads
Medverkar gör bland annat de politiska ungdomsförbunden SSU, CUF och Grön ungdom och stadsplanerare i Göteborg, apropå medborgardialogen kring Älvstranden.

I diskussionerna deltar också representanter för RFSL, Piratpartiet, , Flyktingfonden och Stadsmissionens projekt Crossroads, ett stödprojekt för utsatta EU–migranter som inte alltid tas emot med öppna armar av myndigheterna trots att de har rätt att röra sig fritt i Europa.

För musikunderhållningen står Bettan med Band från Grunden, som vann Musikschlaget 2012 och en sångkör med seniorer från Härryda.