3600 har fått nya kontakter sedan starten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har valt ut Flyktingguide Göteborg som ett av exemplen i en ny idébank för praktiskt integrationsarbete. Matchningarna mellan gamla och nya göteborgare har pågått sedan 2003. Idag är intresset större än någonsin för att knyta nya kontakter.

– Vi är bland dem i landet som har jobbat längst med integration på det här sättet. Det har gjort att vi har blivit slipade i hur vi jobbar, säger Lahdo Bulun, samordnare för Flyktingguide Göteborg.

Lahdo Bulun var själv med och startade verksamheten som ett tidsbegränsat projekt 2003. Han arbetade då som flyktingkonsulent.

– Det blev väldigt uppenbart att nyanlända saknar kontakter med göteborgare. Inte för att de inte vill, utan för att man rör sig i så olika delar av staden.

Matchning utifrån intresse
Idén med Flyktingguide är enkel. Alla som vill ha en kontakt anmäler sig och berättar om sin ålder, sina intressen, vilka språk man pratar och så vidare. Man får också ange om man vill bli matchad med en enskild person, en familj eller kanske ett kompisgäng.

Därefter försöker samordnarna matcha ihop alla så att de får kontakt med den typ av person eller konstellation de har önskat.

– En flaskhals är att en klar majoritet av de svenska språkguider som anmäler sig är kvinnor, där många vill ha kontakt med en kvinna. Samtidigt är många av de flyktingar som kommer hit män, säger Lahdo Bulun.

Efter ett första presentationsmöte tillsammans med en samordnare får de som matchats ihop utforma kontakten som de vill.

– De första månaderna brukar vara kritiska för hur kontakten fortsätter. Därför rekommenderar vi att träffas regelbundet i början, en gång i månaden eller oftare.

Sedan starten har 3 600 hushåll matchats. Bland de som förts samman har en del utvecklat en personlig och tät vänskap. Andra träffas mer sporadiskt, eller har avslutat kontakten efter ett tag.

– Alla blir kanske inte vänner på ett personligt plan. Men man får ändå kunskap och en inblick som man inte skulle fått annars.

Öppnar sina vardagsrum
Att få nya kontaktytor kan vara nog så mycket värt för alla inblandade, menar Lahdo Bulun.

– Det kan handla om att kliva in i någon annans vardagsrum. För många nyanlända är det första gången de blir hembjudna till en svensk person. Och vice versa för språkguider som aldrig varit hemma hos en nyanländ.

Intresset för att knyta nya kontakter är stort. Fler än någonsin står i kö för att bli matchade, 410 guider och 440 nyanlända.

– Vi har tyvärr långa väntetider från anmälan till matchning just nu.

Operabesök och matlagningsgrupp
Några gånger per termin anordnas frivilliga aktiviteter för deltagarna i Flyktingguide Göteborg. På vårens program står skridskoåkning, en föreställning på Göteborgsoperan och en vandring på Styrsö.

Det finns även möjlighet att vara med i studiecirklar, som skapas utifrån de önskemål som dyker upp i nätverket. Just nu finns en grupp som går på teater, en fotokurs och en grupp som går på museum tillsammans.

6DC8.jpg

Samira och Filippa är båda konstnärer och har matchats utifrån just det. Foto: Sumita Sabeti