1560 matchningar på tio år. Göteborgs arbete med flyktingguider väcker allt större intresse - både inom landet och internationellt. Den 2 november presenteras den nu väl etablerade integrationssatsningen på en stor konferens i Berlin.

Det var 2002 som idén föddes på dåvarande flyktingenheten i Gunnared: visst skulle man kunna försöka länka kontaktsökande flyktingar till frivilliga göteborgare med intresse för att engagera sig ideellt i stadens integrationsarbete.

– Vi hämtade inspiration från Oslo och kunde med hjälp av EU-pengar själva köra igång Flyktingguideprojektet 2003, säger Lahdo Bulun som arbetat med verksamheten ända sedan starten.

Nu, tio år och 1560 matchningar senare, kan deltagare i Flyktingguide Göteborg även träffas på en rad studiecirklar och återkommande gruppaktiviteter. Sedan 2008 är två heltidstjänster knutna till guidearbete.

Tyskt intresse
De internationella kontakterna har inte stannat vid utbyten med Oslo – lördagen den 2 november är Lahdo Bulun inbjuden att på, en stor tysk konferens, bidra med historien om hur Göteborg byggde upp sin flyktingguideverksamhet.

Det inhemska nätverket är redan stort och ett par gånger om året möts representanter från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Göteborg för att utbyta erfarenheter.

– Nu har även Eskilstuna anmält sitt intresse, berättar Lahdo Bulun som senast hade en förfrågan från Svenska kyrkan i Dalarna.

– Tror man på det härsättet att jobba med integration är det också naturligt att dela med sig och ”lobba” för att metoden används på andra platser, säger Lahdo Bulun och fotsätter:

Ont om manliga volontärer
– Nätverksmötena och studiebesöken hjälper oss dessutom att arbeta mer genomtänkt och att bli bättre på det vi gör – till exempel när det gäller hur och var vi hittar deltagare.

Sökandet efter nya flyktingguider är centralt och utgör en stor del av arbetet. Så har det sett ut ända sedan starten – och i synnerhet är det ont om manliga volontärer.

– Med åren har det blivit lättare att rekrytera, men samtidigt har vi ett tryck på oss att hitta fler frivilliga flyktingguider – det är den stora utmaningen, säger Lahdo Bulun.