Anna Lindh-stiftelsen arrangerar. På Internationella fredsdagen den 21 september fylls Världskulturmuseet med seminarier, workshops och utställningar. Bland annat kan man lyssna på paneldebatt om ungas roll i den arabiska våren, delta i en interaktiv workshop om ickevåldsmetoder och prova på arabisk kalligrafi.

I över hundra länder samlas människor den 21 september till en gemensam manifestation för fred. I Göteborg uppmärksammas FN:s fredsdag med en lång rad aktiviteter på Världskulturmuseet i Göteborg.

Förmiddagen vänder sig till gymnasieelever, men från och med 14.00 välkomnas allmänheten. Det blir en blandning av programpunkter som ger en inblick i olika slags fredsarbete.

Gäster från Mellanöstern
Geografiskt är det Europa och medelhavsområdet som står i fokus.
– Egypten, Mellanöstern och Balkanområdet. Det handlar bland annat om den arabiska våren och de utmaningar som efterkrigstidens Balkan står inför, säger Patrick Gruczkun, samordnare för Anna Lind-stiftelsen som arrangerar dagen på Världskulturmuseet.

Fritt inträde till aktiviteterna
Akademiska seminarier på engelska varvas med praktiska icke-våldsövningar. Den som vill kan pröva på konsten att skriva vackert och måla arabiska kalligrafi på papper och trä.

– Några av seminarierna sker på enklare svenska. Inträde till fredsdagens aktiviteter är gratis, säger Patrick Gruczkun.

Anna Lindh-stiftelsen verkar för interkulturell dialog och finansieras av 43 medlemsländer inom Europa-Medelhavspartnetskapet.

Strategiskt område för EU
Mellanöstern och södra och östra Medelvhavsregionen är ett strategiskt viktig område för EU. Anna Lindh-stiftelsen arbetar för att denna region ska präglas av fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Det svenska nätverket inom stiftelsen består av icke-vinstdrivande organisationer. Både skolor, bibliotek, miljö- och kulturorganisationer, teater- och förlagsverksamhet samverkar för interkulturell dialog.