Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

”Viktigt med källkritik och pålitliga källor”. Med anledning av spridningen av covid-19 går Göteborgs Stad löpande ut med information.  Informationen finns i första hand på goteborg.se.

Göteborgs Stads webbplats – information om covid-19

Det finns ett stort behov av information när det gäller det nya coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19. Göteborgs Stad arbetar kontinuerligt för att få ut viktig information till såväl boende, besökare, näringslivet som stadens medarbetare och verksamheter.

Två huvudkanaler
– Det är viktigt att den information som når ut är korrekt. Vi följer löpande vad som händer och utgår i vår information från material från ansvariga myndigheter, säger Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner.

Göteborgs Stad informerar om vad som gäller för stadens verksamheter och arbetar med två huvudsakliga informationskanaler – webbplatsen goteborg.se och här i stadens nättidning Vårt Göteborg.

– Här går det till exempel att läsa om vad som gäller för besök på våra äldreboenden och hur vi agerar kring evenemang som ställs in, säger Helena Mehner.

Följ trovärdiga källor
Informationen fylls på efterhand utifrån händelseutvecklingen och nya direktiv från myndigheterna. Göteborgs Stad uppmanar allmänheten att följa händelseutvecklingen kring covid-19 utifrån trovärdiga källor som Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, krisinformation.se och regeringen.

– Det sprids snabbt rykten som skapar rädsla och ökar oron i onödan, det är oerhört viktigt att vara källkritisk. Dela inte något i sociala medier som du inte är säker på är sant, säger Helena Mehner.