”Bra att hjälpa tidigt”. Min 14-åring hänger i stan på kvällarna, vad ska jag göra? Vår son är arg och hotfull, finns det hjälp att få? Den som är orolig för sin tonåring eller ung person i sin närhet kan ringa till ungdomsenhetens föräldratelefon. ”Inga frågor är för stora eller för små för oss att ta hand om”, säger Maria Andersson, socionom och nätverksledare på ungdomsenheten.    

Ungdomsenhetens föräldratelefon riktar sig till föräldrar och vuxna med tonåringar och unga vuxna i sin närhet, som man oroar sig för. Föräldratelefonen finns till för alla i Göteborg.

Personerna som svarar i föräldratelefonen är socialarbetare från Ungdomsenheten, Mini-Maria och Stödcentrum för brottsutsatta. Alla har stor erfarenhet av att träffa ungdomar och unga vuxna som på olika sätt hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det.

– Vi möter många föräldrar till ungdomar och vet att det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig när man behöver stöd. Därför startar vi föräldratelefonen, säger Anders Karlsson, socionom och medlare på ungdomsenheten.

Vill vara bollplank

Socionomerna och beteendevetarna, som hanterar föräldratelefonen, vill vara ett bra bollplank och ge vägledning. Den vuxna som ringer ska kunna prata om sin oro och få stöd i sin roll som förälder.

– Om vi tidigt kan hjälpa föräldrar med deras oro kan det minska risken att problemen hos den unga blir för stora, säger Maria Andersson.

Telefonen kommer inte att vara bemannad hela tiden utan kommer att vara kopplad till en telefonsvarare.

– Man kan då lämna nummer och en kort beskrivning om vad man är orolig för. Vi ringer upp senast nästa vardag. Det går bra att vara anonym och hjälpen är kostnadsfri, säger Maria Andersson.

Lotsar vidare

Onlinespelande ungdomar, som har vänt på dygnet, är ett vanligt förekommande problem Maria Andersson och Anders Karlsson möter. Inga frågor är för stora eller för små att höra av sig om, påpekar de.

– En ungdom kan vara arg och hotfull eller ofta hamna i konflikt med föräldern. Det kan också handla om oro för radikalisering eller kriminalitet, säger Anders Karlsson.

Han säger att ett rådgivande samtal ibland kan vara tillräckligt. Ibland krävs uppföljning och i vissa fall går det även att träffa någon av socionomerna om det känns bättre för föräldern.

Numret till föräldratelefonen: 031-367 96 14.