En kraftig minskning av både verksamhet och personal. Det är en möjlig framtid för ADB-kontoret, Göteborgs Stads IT-förvaltning, enligt vad som redovisas i en färsk rapport. Förutsättningen är att staden skaffar sig en tydlig IT-strategi.

ADB-kontoret, med cirka 270 anställda, fungerar idag både som stor leverantör av diverse IT-tjänster åt förvaltningar och bolag och som kommunalt kompetenscentrum på IT-området. Förvaltningen konkurrerar också på den öppna marknaden, närmare 10 procent av omsättningen kommer från externa kunder.

Oklar rollfördelning

Men på senare år har ett missnöje börjat gro med oklar rollfördelning och dålig kostnadseffektivitet. Sedan flera år är ADB-kontorets framtida roll satt under luppen. Nu redovisar en konsultrapport ett alternativ som innebär att kontoret på några års sikt får en betydligt mer begränsad uppgift som utförare.

ADB-kontoret bör helt släppa sina externa uppdragsgivare, liksom allt som har med systemutveckling att göra. Inte heller ska kontoret ägna sig åt sådana system som är specifika för enstaka kunder.

I stället bör ADB-kontoret enligt rapporten syssla med IT-tjänster inom de områden som kallas kommun- gemensamma, det vill säga de system för bland annat personaladministration och ekonomi som all förvaltningar och stadsdelar delar.

I ett första steg måste kommunen strukturera om sin IT-policy och göra det tydligare hur beslut fattas.

Varnar för kompetensflykt

Personalen på ADB-kontoret skulle i ett första steg kunna minskas till cirka 145 anställda, på längre sikt kan styrkan komma att krympa ned till 110. Rollen som beställare tas över av en nyinrättad central IT-ledning med placering inom stadskansliet. Där kommer ett 20-tal personer att arbeta.

Håkan Sundkvist, t f chef för ADB-kontoret, instämmer i rapportens rekommendation, men varnar för kompetens- flykt innan den blir verklighet:

– Vi märker redan att folk söker sig bort, i och med att arbetsmarknaden börjar vända. Ju längre tid det tar innan vi får ett beslut, desto mer ökar risken.

– Problemet är att vi kommer att ha stort behov av viss kompetens under en övergångsperiod, men därefter finns ingen plats för den personalen. Det kan bli en svår situation att hantera, medger Håkan Sundkvist.

Omläggningen av ADB-kontorets inriktning sker i samband med att kommunen planerar att byta ut de nuvarande IT-systemen, som ofta är över 20 år gamla. Syftet är att skapa större enhetlighet.

– Idag är har ADB-kontoret väldigt många kunder och väldigt många tekniska plattformar och system, ofta sådana man byggt själva. Detta måste kontoret komma bort ifrån, för att verksamheten ska bli effektiv, säger Peter Lönn, ekonomidirektör på Stadskansliet.

Underlag för budget 2006

Rapporten är förankrad både i ledningen för ADB-kontoret och på Stadskanliet. Servicenämnden, politikerna som råder över ADB-kontoret, har också ställt sig bakom den. Närmast skickas den nu ut till de politiska partierna, inför deras arbete med budgeten för 2006.

– Före sommaren räknar vi med att kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen, säger Peter Lönn.

Han utesluter inte alternativet att delar av verksamheten kommer att utföras av andra, vilket skulle påverka ADB-kontoret ytterligare.

– Det kan bli följden om det skulle visa sig att den nya utförarorganisationen inte är kostnadseffektiv. Men politikerna kan ju också fatta beslut om att inte driva någon kommunal verksamhet på området.

Vissa uppgifter kommer dock enligt Peter Lönn att vara kvar i kommunal drift, exempelvis sådant som har att göra med säkerhetsfrågor och stadens eget datanätverk.