Kombination av tekniska och sociala insatser. Det mångåriga arbetet med att på olika sätt förebygga bränder, vattenskador och skadegörelse på stadens egendom har gett resultat. Kommunala försäkringsbolaget Göta Lejons sammanställning över förra årets kostnader visar på minskade utgifter. Det gör i sin tur att det blir pengar över för att förebygga framtida skador.

– Det förebyggande arbetet handlar mycket om teknik, men också om ett socialt inriktat arbete, säger Katarina Olsson, som jobbar med skadeförebyggande frågor på Göta Lejon.

Försäkringsbolaget Göta Lejon ägs helt och hållet av Göteborgs Stad och skiljer sig lite från privata försäkringsbolag. Bland annat genom att bolaget satsar stora resurser på förebyggande arbete i nära samarbete med olika verksamheter i kommunen.

Inte bara lås och larm
2013 satsades sju miljoner kronor på förebyggande insatser. Bidragen går till en rad olika insatser – allt från brandlarm och låssystem på skolor och idrottsanläggningar, till projekt som syftar till att ge ungdomar meningsfull sysselsättning på sommarlovet.

– Förr handlade det förebyggande arbetet mer om lås och larm. Men numera handlar det förebyggande arbetet mycket om att ha ett övergripande, långsiktigt tänk. Var finns riskerna och varför sker skadorna? Ofta är det ungdomar som ligger bakom skadorna. Då gäller det att tänka på hur vi tar hand om dem, säger Katarina Olsson.

Under flera år under 2000-talet hade Göteborgs Stad stora kostnader för skolbränder, med kulmen 2009 då Torslandaskolan totalförstördes i en anlagd brand. Under de senaste åren har både kostnaderna och antalet bränder minskat. Antalet skolbränder 2013 var det lägsta sedan 2001.

Lektioner om konsekvenser
Per-Anders Lindfeldt, insatsledare på Gårda brandstation, är en av dem som jobbar brandförebyggande i skolorna. Sedan 2008 får alla femteklassare lektioner i brandkunskap. Och när något inträffar försöker Per-Anders och hans kollegor att snabbt vara på plats i klassrummen för att hålla så kallade konsekvenslektioner.

– Det kan till exempel handla om att någon har aktiverat de automatiska brandlarmen. Det är inte någon stor förödelse i sig. Men det är ett beteende som kan ta sig andra former längre fram. Vi brukar förklara att vi måste åka till skolan och återställa brandlarmet, och att det samtidigt kanske sker en bilolycka eller brinner någonstans, men då är vår brandstation upptagen.

Om det har skett en anlagd brand och det är klarlagt vem som ligger bakom brukar Per-Anders Lindfeldt ha individuella samtal. Han försöker vara tydlig med att syftet inte är att bestraffa personen, utan att prata om det som hänt och sätta det i ett sammanhang.

– Om man får lite hjälp att tänka så kanske man resonerar på ett annat sätt nästa gång man står inför samma situation.

En stor brand börjar med en liten
Den som leker med smällare inne på en skola eller tänder eld i en papperskorg på skolgården tänker sällan på att det skulle kunna gå överstyr. Men som brandman har Per-Anders Lindfeldt sett med egna ögon hur en liten eld plötsligt kan bli väldigt stor. De berättelserna brukar han dela med sig av.

Under senare år har kostnaderna för vattenskador i fastigheter försäkrade i Göta Lejon överskridit kostnaderna för brandskador. Lokalförvaltningen jobbar nu för fullt med att förebygga fler vattenskador.

– Vi har planer på att koppla in larmet, så att det löser ut om det är en vattenläcka. Då kan vi samtidigt få till en avstängning av vattnet till hela byggnaden. Det skulle göra att vi inte får så stora skador, säger Bo Falkevi, fastighetschef.

Premier kan sänkas
En annan åtgärd är att sätta in nya vattenkranar i samband med renovering av toaletter.

– Vi sätter in kranar som sätts på när du sätter händerna under. Det är nämligen en hel del översvämningar som beror på att någon sätter på vattenkranen och sedan täpper för avloppet med handdukar.

Förutom att det förebyggande arbetet gör att kostnaderna för skador minskar på lång sikt gör de även att Göta Lejon kan sänka lokalförvaltningens försäkringspremier.

– Det känns jättebra, det ger ju pengar för att jobba ännu mer förebyggande, säger Bo Falkevi.

280E_2.jpg

Slakthuset fick stora vattenskador i december 2011. Foto: Försäkrings AB Göta Lejon