Fler vuxna ute på kvällstid. Sedan drygt ett år har lokala föreningar engagerats och ett fyrtiotal vuxna är igång och kvällsvandrar i Biskopsgården. Det har fungerat så bra att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning nu utökar satsningen att gälla veckans alla dagar fram till årsskiftet.

Föreningslivet i Biskopsgården bidrar till tryggheten i området genom att föräldrar och andra vuxna finns ute på gator och torg under kvällstid.

Initiativet har varit igång i snart ett år och startades av Västra Hisingens stadsdelsförvaltning. De bidrar även ekonomiskt till de föreningar som ställer upp.

Positiv effekt 

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning har nu gjort en uppföljning av föreningsvandringarna. Andra organisationer som rör sig i området tillfrågades i en enkätundersökning och resultatet visade att vandrarna både syns ute mycket och upplevs skapa lugn. Nu utökas satsningen under resten av året så att fler vuxna är ute och vandrar varje kväll under november och december.

– Vi har fått bekräftat från andra trygghetsaktörer i Biskopsgården, såsom trygghetsvärdar, poliser och vår egen personal som jobbar i området att vuxenvandrarna skapar lugn och trygghet när de syns ute på kvällarna, berättar Anna Lindeborg, ansvarig för Trygg i Västra Hisingen på stadsdelsförvaltningen.

Ute varje kväll 

I dagsläget är det sju olika föreningar som är med, allt från odlarföreningar till en bollklubb. Sammanlagt drygt 40 vuxna är engagerade. Varje kväll går 10–15 personer i olika pass, mellan klockan 18 och 24 runt i Biskopsgården och Länsmansgården.

– Haka gärna på någon förening som är med om du själv vill bli vuxenvandrare! Fler föreningar är också välkomna att engagera sig, tipsar Anna Lindeborg.

Bidrar till trygghetsarbetet 

Föreningarna önskar vilka dagar och tider de vill gå. Stadsdelsförvaltningen lägger sedan schema utifrån önskemålen, tipsar om rutter att gå och bjuder in föreningar till träffar regelbundet för att utbyta erfarenheter. Föreningarna som är ute och vandrar tar på sig uppdraget att vara goda vuxna förebilder. De ska även rapportera in saker de sett till stadsdelsförvaltningen. Det kan röra sig om allt från trasiga lampor, klotter och skadegörelse till grupper av ungdomar som upplevs störa.

– Det är viktiga observationer som jag lägger till den lägesbild vi tar fram varje vecka över hur trygghetsläget är. Lägesbilden är grunden för var och hur vi behöver genomföra trygghetsskapande åtgärder, berättar Anna Lindeborg.