Speed-rådgivning och utställning. På onsdag 21 mars arrangerar Tillväxt Kviberg ett inspirationsdag för alla föreningar i Göteborg. Här kan man få hjälp och inspiration att utveckla verksamheten, förbättra ekonomin och driva nya projekt.

På idrotts- och föreningsförvaltningen finns nio konsulenter som hjälper föreningar. Tidigare har det många gånger handlat om ekonomiska bidrag, men för att möta nya behov har konsulenterna nu vidareutbildats i socialt entreprenörskap och coaching.

– Det finns många föreningar som jobbar på ett mer kommersiellt sätt, till exempel med beachvolleyboll och klättring. Dessa föreningar har många tillfälliga besökare och driver egna anläggningar. De jobbar professionellt och behöver en annan typ av rådgivning än hjälp med att söka stöd och bidrag, säger Axel Peterson, projektledare för Tillväxt Kviberg.

Ett sätt att förverkliga idéer
Nu ska föreningar från hela Göteborg få ta del av konsulenternas nya kompetens. Den 21 mars mellan 15 och 20 arrangeras en inspirationsdag för både etablerade föreningar och folk som funderar på att driva sin idé i föreningsform.

Utställningen ger information om verksamhetsutveckling och vad socialt entreprenörskap innebär. Det finns också möjlighet att träffa organisations- och affärsutvecklare – Coompanion har speed-rådgivning på drop-in.

Inspirerande exempel
Tre Göteborgsföreningar berättar om sina framgångar under rubrikerna ”från konkursmässig till framgång”, Föreningen som byggde världens största beachvolleybollhall” och ”Festivalen med socialt perspektiv – picknickfestivalens framgång”.

Jim Thuresson, eftertraktad föreläsare inom attitydfrågor, pratar om hur man skapar ett utvecklande klimat och Allmänna Arvsfonden om hur man söker bidrag för nya idéer.
Inspirationsdagen hålls i Idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler på Nedre Kaserngården 1 i Kviberg.