Social resursnämnd delade ut 1,5 miljoner. Göteborgs brottsofferjour och Rädda Barnen var några som fick pengar när social resursnämnd i veckan delade ut 1,5 miljoner kronor till olika projekt.

Rädda Barnen Region Väst fick en halv miljon kronor för projektet Kulturplaneterna under två år. Här ges kostnadsfria aktiviteter för barn under skollov, och kan bidra till att utjämna livsvillkoren för barn i Göteborg.

Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön fick 330 000 kronor för Mammor som kulturtolkar, ett projekt som ska stötta nyanlända föräldrar så att de i sin tur kan stötta sina barn i skolarbetet.

Föreningen M.i.m. Kunskapscentrum fick 384 000 kronor för det treåriga MER-projektet, som har som mål att öka inkluderingen av personer som lever med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Göteborgs brottsofferjour fick 240 000 kronor. Föreningen ska ge stöd till brottsdrabbade i Göteborg som ett komplement till den kommunala verksamheten.