Förhandlingarna mellan Gatubolaget och facket är nu klara. Resultatet blev att 71 personer är övertaliga, utöver dessa går sju personer i pension.

– Förhandlingarna har varit konstruktiva och det blev färre än de 95 som var utgångspunkten när förhandlingarna startade i mitten på februari, säger Sven Henriksson, VD på Gatubolaget.

Omställning börjar 1 april

De övertaliga övergår nu till en särskild omställningsorganisation, vars syfte är att så fort som möjligt ge dessa en möjlighet att hitta en ny anställning.

– Jag tror alla har förståelse för att det inte är några lätta besked att ge medarbetare som under lång tid tjänat företaget. Jag tycker det viktigt att framhålla att de som hamnar i omställningsorganisationen inte gör det av något annat skäl än att det inte finns tillräckligt med arbete framöver i Gatubolaget, säger Sven Henriksson.

Omställningsprojektet ”Nytt jobb” startar redan 1 april, då alla berörda samlas för att få information om hur arbetet kommer att bedrivas. Arbetet med att hitta nya arbeten kommer att ske med hjälp av Aventus för yrkesarbetare och Medarbetarcentrum för tjänstemän.

Medarbetarna i omställningsgruppen kommer som alternativ till ett nytt arbete inom kommunen erbjudas möjlighet till avgångsvederlag, tjänstledighet och utbildning.

Snabbutredning snart klar

Bakgrunden till övertaligheten är det akuta ekonomiska underskott som drabbat Gatubolaget. Kommunstyrelsen har tillsatt en snabbutredning som ska vara klar 6 april.

Det Stadskansliet utreder är en ”alternativ organisering av kommunens verksamhet gällande gatu- och markunderhåll”.