Två av fem verksamheter flyttar in efter renoveringen. Nu är kommunala fastighetsbolaget Higabs förhandlingar med näringsidkarna i Feskekörka klara. Fiskhandlarna Kerstins Delikatesser och Öckerö Fisk kommer att flytta tillbaka efter renoveringen, som börjar i september.

I höst stängs Feskekôrka för en omfattande renovering och modernisering, som beräknas ta åtminstone två och ett halvt år. Fastighetsägaren Higab kommer nu tillsammans med hyresgästerna att ta ett helhetsgrepp för att modernisera byggnaden och verksamheterna. Fokuset på fisk och skaldjur ska finnas kvar även efter renoveringen.

Higab har sedan i höstas förhandlat med de fem näringsidkare som i dag är verksamma i Feskekôrka. Alla verksamheter har erbjudits att flytta tillbaka efter renoveringen och att få hyra en annan lokal under stängningstiden. Nu har alla verksamheter svarat, och det är klart att fiskhandlarna Kerstins Delikatesser och Öckerö Fisk kommer att flytta tillbaka efter upprustningen. Under stängningstiden kommer Kerstins Delikatesser tillfälligt flytta till Saluhallen Briggen och Öckerö Fisk flyttar till Stora Saluhallen.

Nytt koncept kommer i vår
Den tredje fiskhandlaren Qvirist har sedan tidigare beslutat att avsluta sin verksamhet i Feskekôrka. De två restauranger som i dag finns i huset har valt att inte anta Higabs erbjudande om återflytt, och kommer därför att sägas upp och erbjudas permanenta ersättningslokaler.

Restaurang Kajutan erbjuds en lokal i Saluhallen Briggen, och för Restaurang Gabriels räkning arbetar Higab med en lösning där restaurangen flyttar in i Stora Saluhallens entresolplan. Före sommaren räknar Higab med att presentera ett koncept för hur Feskekôrka ska se ut efter renoveringen.