Fyra gånger per år kommer Börsen vid Gustav Adolfs Torg att förvandlas till ett Ungdomens Hus. Då sammanträder nämligen ungdomsfullmäktige - en politisk församling utan makt men med stora förhoppningar om att kunna påverka ändå.

Sammanträdeslokalen blir alltså densamma och antalet ledamöter likaså. Och precis som det riktiga kommunfullmäktige kommer ungdomsfullmäktige att utses i allmänna val med bevarad valhemlighet.

”Många vill ha inflytande”

Men sedan upphör likheterna. Rösträttsåldern är från 10 till 18 år, valet äger rum på internet och anordnas dessutom varje år. Och de valda ombuden representerar inga politiska partier, utan bara sig själva.

Förberedelsearbetet har pågått i ett och ett halvt år och på torsdagen, samma dag som kommunfullmäktige hade frågan uppe för beslut, presenterades tankarna bakom det nya politiska organet vid en presskonferens.

Förutom kommunala tjänstemän och kommunpolitiker deltog även några av de ungdomar som varit engagerade i förberedelsearbetet för ungdomsfullmäktige.

– Det finns många ungdomar som vill ha inflytande. Vi hoppas att ungdomsfullmäktige ska bli en plats där våra idéer och åsikter kommer fram, sade Katarina Wildfang, boende i Älvsborg.

Ingen beslutanderätt

– Skolfrågor och att kunna känna sig trygg när man vistas utomhus – det är exempel på saker som ungdomar vill vara med och påverka, menade Negin Ayagh från Kortedala.

– Det vi inte vet är om politikerna kommer att bry sig om vad vi säger.

Någon beslutanderätt får nämligen inte ungdoms- fullmäktige. Däremot rätt att väcka förslag, ställa frågor och avge yttranden. Valen kommer att ske stadsdelsvis och antalet mandat bestäms av folkmängden i åldern 6 till 18 år.

Ungdomsfullmäktige och liknande demokratiprojekt har tidigare inrättats i andra kommuner – med varierande resultat och långsiktig överlevnad.

”Breda ramar”

Victoria Lorenz, som ingår i projektgruppen på stadskansliet, tror att satsningen i Göteborg har goda förutsättningar att uppnå förväntningarna.

– Även om idén kommer från politiskt håll från början, så har vi haft breda ramar. Det betyder mycket att vi har haft med oss den här gruppen ungdomar redan från början, en stor del av upplägget kommer från dem, säger hon.

Det ungdomsfullmäktige som väljs nästa år kommer också att få stor frihet att själva utveckla sina arbetsformer.

Kostnaden för att driva det nya politiska organet beräknas till 1,5 miljoner kronor per år.