Öppna seminarier på stor mässa. Färdtjänsten i Göteborg satsar ovanligt stort på årets Leva & Fungera, mässan om tillgänglighet som hålls i nästa vecka, 16–18 april. En orsak är att Göteborg har som mål att vara ”en stad för alla” år 2021.

I vanliga fall brukar Färdtjänsten ha en monter på Leva & Fungera för att informera om sin verksamhet och möta sina kunder. I år satsar man dessutom på seminarier och inspirationsföreläsningar med stor uppställning av både politiker och forskare.

– Färdtjänstnämnden politiker har satt upp visionen att staden ska vara tillgänglig för alla till 400-årsjubileet, då måste vi diskutera hur vi ska nå dit, säger Eva Rödsta, informationschef på Färdtjänsten.

Politiker och experter
Tisdag 16 april arrangerar Färdtjänsten tillsammans med Svenska Mässan ett förmiddagsseminarium där politiker, handikapporganisationer och andra experter diskuterar hur målet ska uppnås.

Deltagare är bland andra riksdagsledamot Maria Lundqvist-Brömster (FP),
Anders Meuller (V), ordförande i färdtjänstnämnden i Göteborg, Ann Catrine Fogelgren (FP), förste vice ordförande i social resursnämnd i Göteborg, Marina Johansson (S) kommunalråd i Göteborg, Henrik Ehrlington, ombudsman på Handikappförbunden (HSO), Pia Andersson, ordförande för Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor i Göteborg samt Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk kollektivtrafik och X2AB.

Lag i Norge
På eftermiddagen blir det inspirationsföreläsningar, bland annat om den norska lagen om ”universell utformning”, en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering och som inte har någon motsvarighet i Sverige. Eli Knose från Norges jämlikhets- och diskrimineringsombud ska berätta om hur man i Norge arbetar med lagen som funnits sedan 2009. Hur fungerar det i praktiken?

Lisbeth Lindahl, forskare på FoU Väst/GR ska föreläsa om hur det är att bo och resa i Göteborg ur ett tillgänglighetsperspektiv. Anders Wretstrand, trafikforskare från Lunds Tekniska Högskola, ska tala om konflikter som kan uppstå när kollektivtrafiken ska bli effektivare.

Och Jörg Pareigis, kollektivtrafikforskare från SAMOT, Karlstad Universitet, ska tala om hinder resenärer stöter på i kollektivtrafiken. Han har studerat resenärer i Karlstad och Göteborg.

747A.jpg