Studerar samarbete kring fjärrvärmesystemet. Engelska forskare är på plats i Göteborg för att ta del av hur olika aktörer har agerat och samarbetat för att bygga upp stadens fjärrvärmesystem. Studien ingår i Göteborgsledda Celsius, ett EU-projekt i arbetet med att ställa om till hållbara städer.

Forskningsprojektet Celsius ingår i EU:s Smart Cities och startade i höstas. Fokus ligger på fjärrvärme, att ta tillvara på spillvärme och använda den för att värma upp bostäder. Ett område där Göteborg ligger långt fram och därför har fått ta på sig rollen att leda projektet.

− Det finns mycket spillvärme i Europa och här ser man en stor potential. Det handlar om förspilld energi som går att ta tillvara på om man bygger fjärrvärmenät, säger Katrina Folland, Göteborgs Stads koordinator för projektet Celsius.

Olika aktörer samspelar
Men för att bygga och använda fjärrvärmenät krävs komplexa strukturer och samarbeten.

− Det omfattar många olika aktörer. Dels måste det finnas någon som äger nätet, sedan ska det vara någon som levererar värme, någon som köper värmen och så är det avtal och annat. Ingen går in i det här om det inte är lönsamt för dem.

Det är det här samspelet som en grupp engelska forskare från London, som också är en av städerna i Celsius, just nu är i Göteborg för att titta närmare på.

3FEE.jpg− Studien handlar om hur man skapar acceptans för den här typen av lösningar, som är stora system med tunga investeringar och långsiktigt tänkande. Det har vi lyckats bra med i Göteborg och därför kommer de hit för att studera hur vi har gjort, säger Katrina Folland.

Ska stödja andra städer
Hon säger att det givetvis finns många olika intressanta tekniska lösningar.

− Men kanske är det ännu mer intressant hur man får acceptans från politiskt håll, från brukarhåll, hur man får till avtal, en bra dialog och kommer överens om vem som ska äga vad, säger Katrina Folland.

Under sitt besök har forskarna intervjuat ett 15-tal personer, som till exempel politiker och tjänstemän från miljöförvaltningen, kommunala bostadsbolag och Göteborg energi.

− De vill försöka förstå hur det varit möjligt att bygga upp det här systemet, eftersom många städer i Europa står inför just det. Det kan vi ha nytta av i projektet, dels när vi ska stödja andra städer och dels rekommendera till EU hur de ska skapa policies, säger Katrina Folland.

”Finns mycket här att lära”
Forskargruppen leds av sociologen Ofer Engel från London School of Economics.

− Jag är imponerad av den stora mängd erfarenhet och kreativitet som Göteborgs Stad har samlat på sig när det gäller fjärrvärmen under åren. Det finns mycket här att lära, säger han.

Ofer Engel säger att fjärrvärmen i London är i princip obefintlig, att de där måste bygga upp systemet från grunden och att det därför är värdefullt att ta del av hur Göteborg har gjort.

Något av det som har överraskat honom under hans besök i Göteborg är hur de olika aktörerna samarbetar och för dialog för att komma överens.