Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

”Fyller ett kunskapsglapp”. Vilken roll spelar Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända för integrationen? Det kommer forskare från Göteborgs universitet studera under fyra år med start i höst. ”Forskningsprojektet kommer ge oss möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre”, säger Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

– Det Göteborgs universitet vill undersöka är hur vår samhällsorienterande undervisning fungerar som integrationsverktyg. Forskningsprojektet kommer att genomföras i Göteborg, Stockholm och Malmö under fyra år, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Integrationscentrum är en del av social resursförvaltning och ansvarar för den samhällsorientering som personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller anhöriginvandrat har laglig rätt till.

Bakom studien som inleds i höst står Andrea Spehar på Centrum för global migration vid Göteborgs universitet, som studerade Integrationscentrums verksamhet i ett annat forskningsprojekt 2018.

– Forskarna kommer att studera vår pedagogik och vårt material, och intervjua både personal och personer som deltagit i vår undervisning, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Hon tror att forskningens resultat kommer vara användbara för Integrationscentrums verksamhet.

– Som enhetschef tycker jag så klart att det är jätteroligt och intressant att de vill studera oss. Och deras intervjuer med före detta deltagare kan fylla ett kunskapsglapp som vår personal gärna vill veta mer om: vad är det deltagarna får ut av undervisningen och vad saknar de?