Lagom till årsdagen av kravallerna i Göteborg förra sommaren utkommer i nästa vecka boken "Gatans politik. Göteborgsdemonstrationerna i juni 2001 Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv" En rad svenska forskare tar upp frågor som demokratisyn, proteströrelser och rättssamhälle. I samband med boken utgivning håll ett seminarium på Göteborg universitet.

Boken utkommer på tisdagen i samband med seminariet. Den är en tvärvetenskaplig antologi som skrivits av fyra medieforskare, fyra etnologer och en kriminolog. Bokens syfte är vetenskapligt. Det handlar om att tolka och förstå de olika sidorna i en konflikt och deras motiv, snarare än om att slå fast hur allt egentligen gick till.

Forskarna har framförallt tittat på attityder och värderingar hos de inblandade i kravallerna, aktivister, polisen och medierna. Varje forskare har fokuserat på en speciell aktör för att försöka förstå den personens logik och varför den agerade på ett visst sätt.

Aktivistens perspektiv vid belägringen
3D1A_2.jpg
Etnologen Joel Lindfors har till exempel utgått från aktivisternas perspektiv vid belägringen av Hvitfeldtska gymnasiet. Hans artikel i antologin är skriven med ett personligt tilltal och läsaren får följa med rakt in i händelsernas centrum vid Hvitfeldtska gymnasiet.

Kriminologen Janne Flyghed skriver i artikeln ”När det exceptionella blir normalt” om problematiken kring en effektiv brottsbekämpning kontra personlig integritet. Han undrar om polisen behöver nya tvångsmedel vid exceptionella situationer.

Polisens upplevelser

Etnologen Veronica Abnerssons artikel skildrar tre polisers berättelser om EU-kommenderingen och hur de upplevde arbetet på platsen.

Boken innehåller ytterligare ett antal texter. De flesta av forskarna arbetar vid Umeå universitet.

Det öppna vetenskapliga seminariet om Göteborgskravallerna arrangeras av Forum för forskning om trygg och säker stad vid Göteborgs universitet och Chalmers, Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet och Levande historia vid Stadskansliet, Göteborgs Stad. Författarna till boken deltar i seminariet som hålls på tisdagen klockan 18 i universitetets lokaler vid Vasaplatsen där polisen sköt mot demonstranter under EU-toppmötet.

Under nästa vecka kommer fler seminarier och möten om Göteborgskravallerna att hållas.

7890.jpg