Ljust och öppet när kulturhuset bygger om. På onsdag den 8 juni öppnar utställningen som visar hur en uppdatering av det drygt 30 år gamla kulturhuset kan se ut. Utställningen pågår till 23 juni och alla är välkomna att tycka till om förslaget.

Kulturhuset Blå Stället byggdes 1979 och är i stort behov av modernisering och upprustning. Därför ska kulturhuset få en ny inbjudande entré, förbättrad utställningshall, utbyggt bibliotek och ett nytt café med uteservering.

Efter flera år av drömmar, diskussioner och dialogarbete presenteras nu förslaget på Framtidens kulturhus. Idéerna baseras just på förslag från boende i området.

Arkitektritningarna, som tagits fram av NFR Arkitekter, visas i en utställning i Angered Centrum 8-23 juni samt på Medborgarkontoret och biblioteket på Blå Stället. Under tiden är alla välkomna att tycka till om förslaget som även finns på Blå Ställets hemsida (se länk nedan).

Ombyggnaden väntas sätta igång i början av nästa år och det ”nya” Blå Stället beräknas stå färdigt sommaren 2013.

Största projektet i satsningen på Angered
Representanter för EU-projektet UNO kommer att finnas på plats under utställningstiden, redo att berätta mer om storsatsningen på Nordost och att möta allmänhetens synpunkter.

Göteborgs Stad och EU satsar tillsammans cirka 123 miljoner kronor på 18 olika aktiviteter för att utveckla företagandet, kulturen, stadsmiljön och attraktionskraften i SDF Angered och Östra Göteborg.

Ombyggnaden av Blå Stället är den största aktiviteten i UNO som nu drar igång med full fart.