Byggstart kring 2014. Arbetet med att förnya Selma Lagerlöfs torg närmar sig nu en detaljplan sedan fem arkitektkontors förslag och allmänhetens synpunkter bearbetats och granskats.Byggstart beräknas kunna ske kring 2014.

Under 2011 arbetade fem arkitektkontor med ett så kallat parallellt uppdrag – det arbetet ledde i slutet av året fram till fem olika förslag om hur Selma Lagerlöfs torg i Backa kan utvecklas.

Att det 40 år gamla torget behöver förnyas och förbättras håller många som bor och rör sig kring torget med om. Ur stadens perspektiv finns det dessutom önskemål om att erbjuda fler bostäder i nära anslutning till redan befintlig kollektivtrafik.

Många har synpunkter
Sedan de fem arkitektkontorens förslag i början av december blev offentliga, har allmänheten haft möjlighet att studera deras planer och komma med synpunkter kring kontorens ritningar men – också komplettera med egna förslag.

– Backaborna är glada över att vi gör någonting, och vi har fått många synpunkter som vi tagit med i vår bedömning, säger projektledare Kristina Hulterström och fortsätter:

– Det handlar bland annat om de vill ha bättre service kring torget. Många frågar efter fler grönytor, parker och mötesplatser – till exempel en restaurang på torget.

Planeras för ett landmärke
Med start på lördag 12 maj visas nu bearbetningen av förslagen och synpunkterna i en utställning i projektets lokal på Selma center.

Samtidigt som stadsbyggnadskontoret nu går vidare med detaljplanearbetet kommer fastighetskontoret att bjuda in byggintressenter för eventuell markanvisning.

Om allt fortlöper enligt planerna kan det bli aktuellt med byggstart kring 2014 och inflyttning tidigast två år senare.

– Tanken är att vi ska följa upp med fler planer under de kommande åren, men just nu vet jag inte när vi är redo för nästa fas, säger Kristina Hulterström.