Riksdagen beslutade på torsdagen om nya samverkansformer för regional utveckling. Från 2003 ska kommunerna i alla län kunna bilda kommunalförbund för att samarbeta om regionala frågor.

Men för Västra Götaland del blir det som hittills. Regionen med direktvalda politiker kommer att fortsätta åtminstone en mandatperiod dvs till och med 2006.

Frågor som hanteras är regional utveckling, planer för länets infrastruktur, tillväxtprogram samt bidrag från EU:s strukturfond.