”Har haft högsta prioritet”. Det ser nu ut som att alla mottagare av försörjningsstöd har fått sina utbetalningar i tid – trots tekniska problem hos Göteborgs Stad under förra veckan. Under tisdagen rapporterade samtliga stadsdelar att de hade fått iväg utbetalningarna i tid. 

– Ja, det ser ut som att alla som hade lämnat in kompletta ansökningar i tid också har fått sina pengar i tid. Det är förstås en stor lättnad med tanke på hur läget såg ut i mitten av förra veckan. Våra handläggare har arbetat hårt för att klara detta, säger Arne Wiik, sektorchef för individ- och familjeomsorg och funktionshinder i Angered.

Utöver det arbete som handläggarna lagt ner har Intraservice också tagit fram en tillfällig lösning för att utbetalningarna skulle kunna hanteras snabbare av systemet.

– Att pengarna kommer ut i tid har haft högsta prioritet hos oss. Även om absolut största delen av jobbet har legat hos handläggarna har vi hjälpt till genom att snabba på de tekniska processer vi kan styra, säger Demis Stavridis, enhetschef för välfärd på Intraservice.