Personalcykel med hyresavtal. Anställda på Gatubolaget är först med att testa Göteborgs Stads nya system för personalcyklar. Så småningom ska alla anställda inom staden ha möjlighet att utnyttja den nya cykelförmånen.

Det var i höstas som kommunfullmäktige beslutade att införa cykelförmån för anställda inom Göteborgs Stad. Förmånen består av två delar – ett cykelbidrag som arbetsgivaren betalar och en personalcykel som man själv bekostar via en månadsavgift.

Cykelförmånen kräver nämndbeslut
Gatubolaget har hand om personalcyklarna och det är också Gatubolagets egen personal som blir först ut med att testa rutinerna kring erbjudandet.

– Vi börjar internt, sedan släpper vi på övriga förvaltningar. Det kommer dröja innan cykelförmånen når alla anställa i staden eftersom det krävs ett beslut från varje enskild nämnd, säger Mats Pervik på Gatubolaget.

Personligt val av cykel
Den anställde får själv välja ut en cykel hos cykelhandlaren.

– Den får kosta upp till ett prisbasbelopp, det vill säga 44.500 kronor – och för så mycket pengar får man väldigt mycket cykel. Men vi tror att fokus kommer ligga på cyklar mellan 5.000 och 10.000 kronor, säger Mats Pervik.

Den allra fösta personalcykeln, som hämtades ut i veckan, kostade omkring 8.000 kronor. Det innebär en månadsbetalning på 230 kronor som sker via ett nettoavdrag på lönen. Avtalet löper under en treårsperiod.

Lämna tillbaka eller köpa loss
– Efter tre år har man möjlighet att köpa loss cykeln för ett i förväg bestämt restvärde som är en procentsats av cykelpriset, säger Mats Pervik.

De som har personalcyklar med hyresavtal kan också utnyttja den andra delen av cykelförmånen – cykelbidraget. Man kan välja att använda hela beloppet, 1.500 kronor, vid ett tillfälle eller dela upp det på tre år. Kvitton på service eller cykelrelaterade inköp tas med till personalavdelningen som betalar ut förmånen till den anställde.

Uppsving för elcykeln?
För den anställde kan avdraget för personalcykeln ses som ett räntefritt lån utan aviavgifter. Mats Pervik tror också att cykelförmånen ligger rätt i tiden.

– Våren är på väg och trängselavgiften gör att många försöker hitta alternativ till bilen. Jag tror många kommer välja elcykel – det är ett attraktivt mellanting mellan att ta bil och åka kollektivt, säger han.