"Fixa högtalarna!" Nu har det första Göteborgsförslaget klubbats igenom av stadens politiker. Det skedde i trafiknämnden. Förslaget från invånaren handlar om att högtalarna i kollektivtrafiken behöver fungera bättre.

”Det finns en högtalarfunktion på spårvagnar och bussar som ger viktig information till exempelvis synnedsatta. Men ofta är ljudet av eller för lågt vilket försvårar kollektivtrafikresandet för många”, skriver Annette Wilhelmsson i sitt Göteborgsförslag.

Den 18 maj togs förslaget upp på trafiknämndens möte och politikerna beslutade att arbeta för att Västtrafik, som har hand om kollektivtrafiken, ska se till att förslaget blir verklighet.

Ytterligare 25 förslag klara för beslut
Att Annette Wilhelmssons förslag först hamnade i trafiknämnden istället för att skickas direkt till Västtrafik beror på att Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och alltså inte ingår i Göteborgs Stad där dessa förslag först måste behandlas.

Annette skickade in sitt önskemål på Göteborgsförslagets första dag, i januari i år. Under de 90 dagarna som förslaget låg ute på webbsidan goteborg.se/goteborgsforslaget samlade det in 207 röster från andra göteborgare. Det var över gränsen på 200 röster som är förutsättningen för att ett förslag ska skickas till ansvariga politiker.

Inom kort kommer ytterligare 25 Göteborgsförslag att tas upp på politiska nämnder inom Göteborgs Stad. Hur det går för dem och alla andra förslag kan man följa på goteborg.se/goteborgsforslaget.