"Ungdomarna har stora ambitioner". Projektet Människan bakom uniformen (MBU) som startade i Göteborg 2009, finns nu i ytterligare minst sex kommuner. I helgen ordnas för första gången ett Sverigeläger. ”Ungdomarna har stora ambitioner och vill utveckla MBU ännu mer”, säger Janina Sabra, ledare för MBU i Östra Göteborg.

– De har länge önskat att få träffa MBU-are från andra kommuner. Nu blir det verklighet i Skåne. Och så får alla en kick-off inför hösten.

Lägret hålls i Hästveda i Skåne 29-31 augusti och har lockat 100 deltagare från Borås, Malmö, Helsingborg, Eslöv och Göteborg. Dessutom finns MBU i Landskrona och Rinkeby-Kista i Stockholm.

Bråk i Kortedala
MBU startade i Kortedala hösten 2009, efter oroligheter och skadegörelse. Det stod klart att många ungdomar hade en kritisk inställning till polis och räddningspersonal.

338.jpg
Efter samtal bland ungdomarna på ungdomshuset Radar 72 formades MBU, en dialoginriktad metod för att skapa förtroende och inflytande för ungdomar.

Lägret i Skåne är det första där ungdomar och personal från kommunen, polisen, räddningstjänsten och biljettkontroll från olika delar av landet träffas för erfarenhetsutbyte.

– Att få åka på lägret och träffa andra som jobbar med MBU betyder jättemycket, det ger bekräftelse och visar att MBU är stort nu, säger Janina Sabra.

Skriver kontrakt
Från Göteborg deltar 36 ungdomar från Östra Göteborg och Angered. Samtliga 36 är MBU-ambassadörer. Det innebär att de gått MBU:s grundkurs och skrivit kontrakt på att de vill fortsätta som ambassadörer.

– Nästan alla som går grundkursen vill bli ambassadörer. I snitt är det tio från varje grupp på tolv personer som går vidare, säger Janina Sabra.

Grundkursen går ut på att ungdomarna vid tio tillfällen utspridda på några månader får chans att lära känna människan bakom uniformen; polis, räddningstjänst, biljettkontroll, ambulanssjukvård och vaktbolag. Ungdomarna får till exempel göra brandkårens fys-test, testa polisens kravallutrustning och lära sig hjärt- och lungräddning.

Sociolog utvärderar
I Göteborg har cirka 170 ungdomar gått grundkursen. I Östra Göteborg startar den tionde omgången i början på september. Angered har haft två omgångar och Frölunda har haft tre hittills.

Den första externa utvärderingen av MBU har också gjorts. Rickard Silva vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har skrivit uppsatsen ”Människan bakom Uniformen – en kriminologisk analys av ett lokalt förtroendeskapande arbete”.

Rickard Silva ska nu gå vidare och under hösten titta närmare på ambassadörernas roll. Den utvärderingen görs i samarbete med Social Resursförvaltning och Östra Göteborg.