"Kommer synas och märkas". På torsdag 12 april kommer militära helikoptrar och ambulanser röra sig mellan Käringberget och Sahlgrenska. Det är Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska som övar tillsammans för att öka sin förmåga att samarbeta och rädda liv i katastrofsituationer.

Under övningen kommer runt 100 så kallade skademarkörer – personer som sminkats och agerar skadade – att med olika typer av militära och civila ambulansfordon färdas från Göteborgs garnison till Sahlgrenska sjukhuset.

Påverkar inte framkomligheten i trafiken
I och med det stora antalet skademarkörer är övningen den största i sitt slag på många år. Helikoptrar, pansarfordon och andra ambulanser kommer att synas och märkas i trafiken, men de kommer inte att påverka framkomligheten nämnvärt enligt kommendörkapten Sven Hedrén, militär övningsledare för Liv och ställföreträdande chef för Göteborgs garnison och Försvarsmedicincentrum.

– Det handlar om cirka 100 transporter mellan 9.30 och 15.30, så det är inte jättemycket trafik även om fordonen helt klart kommer synas och märkas, säger han.

Förövning på onsdag
Det fiktiva scenariot är en explosion på Göteborgs garnison vid Käringberget där ett hundratal människor skadas och behöver transporteras till Sahlgrenska för att få vård. Målet är att stärka samhällets förmåga att hantera krissituationer, och då måste försvaret och den civila sjukvården kunna samarbeta effektivt.

– För Sahlgrenska innebär Liv en möjlighet att öva på att ta emot många skadade på kort tid och få in dem i sin vårdkedja, medan vi får öva på transporter och åtgärder på plats, säger Sven Hedrén.

I morgon onsdag genomförs en mindre förövning på Försvarsmaktens område vid Käringberget, som kan komma att märkas av i närområdet.